Ruimte voor spelen met denken | pleidooi

Alexandra Bronsveld borduurt in dit artikel verder op wat ze gehoord heeft van Henk Oosterling: dat het huidige onderwijs voornamelijk lineair denkt en georganiseerd is, en dat onderwijs eigenlijk een tussenruimte is voor een kind, waarin het zich moet kunnen vormen. Alexandra ziet in dit kader een belangrijke rol weggelegd voor filosoferen met kinderen, juist  omdat die ruimte daar geboden wordt.