Home » Beroepsstandaarden

Beroepsstandaarden

Kinderfilosofie scherpt het denken en koestert de verwondering!

Centrum Kinderfilosofie

Beroepsstandaard

 Filosoferen met kinderen en jongeren is een ambacht dat om kennis en kunde vraagt. Centrum Kinderfilosofie en de betrokken opleidingen hebben twee beroepsstandaarden kinderfilosofie opgetuigd die sinds september 2021 operationeel is. Sinds 2024 is er een herziening doorgevoerd. 

De beroepsstandaarden Level 1 en 2 zijn omgezet naar toetsmatrices waarmee de assessments worden afgenomen.

Opleidingen geven zelf een level af, maar je kunt ook zelf een assessment bij de assessmentcommissie aanvragen.

 

Ik wil een assessment kinderfilosoof level 2 aanvragen, inclusief opname in het beroepsregister.

Ik wil een kinderfilosoof level 1 opnemen in het beroepsregister kinderfilosofen.

Ik wil een steekproef kinderfilosoof level 1 aanvragen en kan 5 assessments aanleveren.

Over de levels 1 en 2

Opleiding | level 1 of 2?

  • Het opleidingsprogramma van een level 1 opleiding is het middel waarmee een opleider erkenning kan krijgen van de assessmentcommissie. De assessmentcommissie neemt steekproeven af om te zien of de kwaliteit behouden blijft, door 1 op de 5 aangeleverde eindprocucten te beoordelen.
  • Het assessment dat een level 2 opleiding bij haar student afneemt, dient als bewijs voor het behalen van het level. De eigen opleider en een door de assessmentcommissie aangewezen externe opleider beoordelen een level 2 assessment.

Kinderfilosoof | level 1 of 2?

  • Kinderfilosofen die Level 1 of 2 door hun opleiding toegekend krijgen, worden opgenomen in het CK-beroepsregister.
  • Zij kunnen zo aantonen dat zij als beginnend (1) dan wel zelfstandig (2) kinderfilosoof met groepen kinderen en jongeren kunnen filosoferen.
  • Level 1 is geen voorwaarde om een level 2 te halen.

Het beroepsregister kun je hier inzien: 

overzicht kinderfilosofen levels 12-12 2023

 

Beroepsstandaard

Het proces

Centrum Kinderfilosofie verbindt kinderfilosofen, opleiders in kinderfilosofie en andere betrokkenen om het vak Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FmKJ) in het Nederlands taalgebied in het onderwijscurriculum en andere pedagogische contexten te brengen.

Centrum Kinderfilosofie heeft in 2019 de taak op zich genomen beroepsstandaarden te onderzoeken en te formaliseren. 21 september 2021 zijn de standaarden operationeel. In 2024 is de herziene versie doorgevoerd. De herziening betreft de toetsmatrix voor Level 2, die hiermee beter te hanteren is en meer van de kandidaten eist.

Na onderzoek met zeer ervaren kinderfilosofen zijn de Beroepsstandaarden voor Level 1 en 2 tot stand gekomen. Uitgangspunt waren de internationale levels: Mindboggles. Drie opleiders Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FmKJ) zijn vervolgens in september 2020 afgevaardigd om onder leiding van Rob Bartels en met twee Centrum Kinderfilosofie-bestuursleden gezamenlijk tot een procedure te komen voor de toekenning van Level 1 en 2 kinderfilosoof. Een nieuwe groep groep afgevaardigden heeft, onder leiding van Rob Bartels de toetsmatrix level 2 herzien. 

De beroepsgroep is iets van ons allemaal, anders is het niets.