Home

De vrijwilligers van Centrum Kinderfilosofie Nederland wensen je een heerlijke zomer.

Leestips: Wegbereider Mirjam Poolster, Winnaar Filosofie Olympiade Joost Ouweneel, kinderliteratuur om over te filosoferen, Wat is echt? Filosofisch theater over (net)echt en (net)nep en nog veel meer!

Vakantie-opdracht van ilse daems:

de eerste keer
doe vóór je op vakantie vertrekt een klein zelfonderzoek:
ga na wanneer je voor het laatst iets voor het eerst hebt gedaan
ga dan op zoek naar iets dat je nog nooit eerder in je leven deed
schrijf het op
en doe het tijdens je vakantie