Home » Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid

Kinderfilosofie scherpt het denken en koestert de verwondering!

Annulering bestelling via webshop

Een consument heeft het recht de koopovereenkomst die via een webshop tot stand is gekomen binnen 14 dagen na de levering van de order kosteloos te ontbinden. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht van de consument.

Annulering ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden

Indien het uitvoeren van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is, zoals ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, dan heb je het recht de overeenkomst te ontbinden zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn. De uitvoering van een overeenkomst is tijdelijk onmogelijk indien bijvoorbeeld door een tijdelijke overheidsmaatregel het uitvoeren van de overeenkomst verboden is. Dit ontbindingsrecht volgt uit de wet.