Home » Wat doen we

Wat doen we

Kinderfilosofie scherpt het denken en koestert de verwondering!

Centrum Kinderfilosofie

Onze missie

Centrum Kinderfilosofie is er voor kinderfilosofen en voor de opleiders in kinderfilosofie.  Daarnaast is Centrum Kinderfilosofie er voor belangstellenden die met kinderfilosofie aan de slag willen en interesse hebben in kinderfilosofie zoals, opvoeders, scholen, jeugd- en jongerenwerk-, kunst- en cultuurinstellingen in Nederland.

Platform voor kinderfilosofie

Via onze website, bijeenkomsten en nieuwsbrief vormt Centrum Kinderfilosofie een uniek platform voor kinderfilosofie. We verbinden en informeren, bewaken de kwaliteit van kinderfilosofie en helpen expertise te ontwikkelen. Dit doen we door:

 

  • te investeren in nascholing van alle bij ons aangesloten kinderfilosofen,
  • het stimuleren van kennisuitwisseling voor en door kinderfilosofen en
  • bekendheid geven aan wat kinderfilosofie is en voor kinderen kan betekenen.

Kinderfilosofie.nl

Vernieuwde website

De Centrum Kinderfilosofie-website is opnieuw ingericht om interactiever met kinderfilosofen en geïnteresseerden in kinderfilosofie te kunnen communiceren en te bemiddelen. Het doel is dat kinderfilosofie bekender wordt en kan groeien. Via ons zijn alle aangesloten kinderfilosofen straks eenvoudig te vinden.

Met dit digitale platform, maken we kinderfilosofie toegankelijk voor een groter publiek. Alle kinderfilosofen en opleiders zijn dan vindbaar en kunnen zich onderscheiden via een door hen zelf ingericht profiel. Scholen, instellingen en overige organisaties kunnen zich op deze wijze doelgericht en actief informeren.

Maak kinderfilosofie toegankelijk voor een groter publiek

Kwaliteitskaders

Alle aangesloten kinderfilosofen hebben een level 1 of level 2 behaald. Level 1 betekent: beginnend kinderfilosoof. Level 2 betekent: zelfstandig kinderfilosoof. De level 2 kinderfilosoof onderscheidt zich van de level 1 kinderfilosoof in de hoeveelheid ervaring met het filosoferen en het zelfstandig kunnen begeleiden van grotere groepen kinderen.

Ambitie

Centrum Kinderfilosofie zet zich in om kinderfilosofie een onderdeel te laten worden van het onderwijscurriculum. We richten ons daarbij op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook op lerarenopleidingen. We brengen kinderfilosofie onder de aandacht op symposia over praktische filosofie, bij Pabo’s en in de Maand van de Filosofie. Hierbij gaan we de samenwerking aan met bijvoorbeeld de Vereniging voor Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO), de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF), de Maand van de Filosofie en de Pabo’s. Houdt onze nieuwsbrief in de gaten!