Home » Kinderfilosofie

Kinderfilosofie

Kinderfilosofie scherpt het denken en koestert de verwondering!

Centrum Kinderfilosofie Nederland

Vragen stellen

Filosoferen schept ruimte en tijd voor vragen van kinderen. Kinderfilosofie gaat altijd over vragen die kinderen de moeite waard vinden om te stellen en onderzoeken. 

Denkvaardigheden
Als kinderen filosoferen staat het zelfstandig denken centraal. Ze onderzoeken vragen waarop geen eenduidig antwoord is. Vragen als Wie was de allereerste mens? Als je dood bent, ben je er dan niet meer? Mag je dieren eten?. Kinderen ontwikkelen zo denkvaardigheden als analyseren, inventariseren, bevragen, logisch redeneren en argumenteren. 

Samen denken
Filosoferen is samen denken. Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden en onderzoeken van het eigen wereldbeeld en dat van anderen. Kinderen pluizen samen hun gedachten uit. Hoe denkt het ene kind erover, en hoe denkt het andere kind erover? Komt het overeen of denken ze anders over de dingen? Filosoferen gebeurt in een veilige omgeving, zodat kinderen in vrijheid kunnen zeggen wat ze denken. Ze voelen zich vrij om het met elkaar oneens te zijn en om van gedachten te veranderen.