JOUW PROFIEL OP kinderfilosofie.nl

Algemene voorwaarden

Bij registratie op www.kinderfilosofie.nl verklaar je je als gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.  

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die zich registreert op kinderfilosofie.nl, verder vermeld als ‘kinderfilosoof’ en ‘opleider in kinderfilosofie’.

1. Doel van deze website

 • Kinderfilosofie.nl heeft als doel de zoektocht van een opdrachtgever of aspirant kinderfilosoof naar een geschikte kinderfilosoof of opleider in kinderfilosofie  te vergemakkelijken.
 • Kinderfilosofie.nl is een website waar kinderfilosoof en opleider in kinderfilosofie hun aanbod kenbaar maken, zodat bezoekers op een duidelijke en efficiënte manier de kinderfilosoof of opleider in kinderfilosofie  kunnen vinden die bij hun doelen passen.
 • Kinderfilosofen en opleiders in kinderfilosofie kunnen infosessies, lezingen, workshops, activiteiten, cursussen, trainingen, opleidingen enz. – die te maken hebben met het thema van de website – via kinderfilosofie.nl bekendmaken aan een doelgericht publiek.

2. Vermelding

 • Een vermelding op kinderfilosofie.nl houdt in dat de gegevens over de kinderfilosoof of opleider in kinderfilosofie en zijn bedrijf en/of organisatie meegenomen worden in de zoekacties. Ze worden op de website getoond op basis van de selectie van bezoekers.
 • De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten te laten zien op een persoonlijke profielpagina, waar enkel door hem zelf gekozen gegevens zichtbaar zijn.
 • Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.
 • Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. Er kunnen meerdere opleiders genoemd worden per opleiding. De naam van een bedrijf of organisatie kan vermeld worden in de persoonlijke tekst op de eigen profielpagina.
 • Via een inlogscherm met eigen wachtwoord kan de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen.

3. Tarief

 • Een vermelding op kinderfilosofie.nl is steeds geldig voor 1 jaar, startende vanaf de verwerking van betaling.
  De kosten van registratie en van een verlenging bedragen jaarlijks € 150,– voor kinderfilosofen en €200 voor opleiders.
 • De registratie loopt door tot wederopzegging door de gebruiker.
 • Het tarief kan jaarlijks gewijzigd worden.
 • Het profiel is zichtbaar vanaf het moment waarop de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  een persoonlijk profiel heeft ingevuld en het online is geplaatst door kinderfilosofie.nl.

4. Aanmelding

 • Nadat de betaling ontvangen is door kinderfilosofie.nl kan de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie direct inloggen en een profielpagina aanmaken.
 • De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na de betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Kinderfilosofie.nl is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.
 • Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.

5. Betaling

 • Betalingen verlopen via een online betaalsysteem en worden verwerkt door Payment provider Mollie. De voldane factuur wordt automatisch naar het opgegeven mailadres gestuurd.
 • Bij niet betalen worden de gegevens niet op de website geplaatst.
 • De verlenging van het abonnement gaat zonder opzegging automatisch.
 • Bij niet verlengen van het abonnement gaat de profielpagina offline.  De opgebouwde geschiedenis van het profiel met de linken in de zoekmachines kunnen daarbij verloren gaan.

6. Contactgegevens

 • De opleider in kinderfilosofie  / kinderfilosoof  is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn contactgegevens (eigen website, e-mail, telefoonnummer)

7. Verlengen / beëindigen

 • Na een jaar wordt de registratie automatisch verlengd. De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  ontvangt twee weken voor het verlopen van de termijn bericht en dient de verlenging te bevestigen door het voldoen van het jaartarief.
 • De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  hoeft bij niet verlengen van de vermelding geen bericht te geven; er is geen opzeggingstermijn.
 • De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  kan de jaarlijkse verlenging van de registratie annuleren, binnen 14 dagen na betaling, via een mail naar het contactadres.
 • Kinderfilosofie.nl is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van een annulering door externe verstoringen.
 • Wanneer de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  de vermelding van het profiel wenst te beëindigen voor het verstrijken van de einddatum, kan dit aangevraagd worden via een mail naar het contactadres. Uiterlijk binnen 14 werkdagen zullen alle gegevens dan offline gaan. Een (gedeeltelijke) terugbetaling van de registratiekosten is niet mogelijk, ook niet bij het beëindigen van werkzaamheden, ziekte, overlijden etc.
 • Na beëindiging of niet verlengen van de registratie worden de persoonlijke inloggegevens 1 jaar bewaard. Dat geeft de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  de mogelijkheid om na het voldoen van de kosten het profiel opnieuw te activeren. Wel dient de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  zich te realiseren dat door het onderbreken van de vermelding op kinderfilosofie.nl de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines mogelijk verloren zullen gaan.
 • Kinderfilosofie.nl behoudt zich het recht voor om de website of de actieve werking hiervan te beëindigen, om welke reden dan ook. Lopende vermeldingen vervallen op dat moment en worden niet terugbetaald. De kosten van eventuele schade die hierdoor zou ontstaan worden niet vergoed.

8. Gegevens

 • Met de inloggegevens heeft de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  de mogelijkheid om ten alle tijden gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen alleen beheerd worden door de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens.
 • Kinderfilosofie.nl heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd.
 • Wanneer kinderfilosofie.nl van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn op de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevatten of schade zouden kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft kinderfilosofie.nl het recht om het profiel onmiddellijk en definitief te verwijderen en de vermelding te annuleren. Deze beslissing is dan onherroepelijk en er vindt geen restitutie plaats van betaalde registratiekosten of een deel hiervan.
 • De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  dient de gegevens en inhoud van het profiel op te stellen conform het doel van de website; ook mogen ze niet in strijd zijn met de wet. Klachten over niet correcte of ongepaste informatie op de profielpagina, of klachten over ongepast gedrag door een kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  op de website worden onderzocht en kunnen leiden tot het verwijderen van het profiel.
 • De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel.
 • De kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen die op de website als zoekterm worden aangeduid.
  Kinderfilosofie.nl is niet verantwoordelijk voor een onjuiste selectie van zoektermen door de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie .
 • De volledige inhoud van de persoonlijke tekst en de juistheid hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie , en dus niet onder die van kinderfilosofie.nl.
 • Teksten en inhoud van het profiel moeten door de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  zelf geschreven zijn; ze mogen niet zijn overgenomen van derden.
 • Er kan een link naar een persoonlijke (zakelijke) website geplaatst worden. Linken naar andere doorverwijssites of websites die niet conform zijn aan het doel van kinderfilosofie.nl zijn niet toegestaan. Deze zullen verwijderd worden.

9. Privacy

 • Kinderfilosofie.nl verklaart dat de gegevens van de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  niet gebruikt zullen worden voor externe commerciële doeleinden en niet worden doorgegeven aan derden.
 • Ten aanzien van de wet AVG stemt de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  er mee in dat alle door de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  ingevoerde gegevens, uitgezonderd facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en dientengevolge openbaar toegankelijk zijn. In de AVG is alle informatie opgenomen over de verwerking van gegevens.
 • Om een goede dienstverlening te bieden maken we gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies.
 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  akkoord te zijn met de AVG
 • Kinderfilosofie.nl is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

10. Storingen

 • Kinderfilosofie.nl is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet, of andere storingen veroorzaakt door derden.
 • Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Kinderfilosofie.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade hier door.
 • Kinderfilosofie.nl kan niet garanderen dat de website ten alle tijde (100%) beschikbaar is.

11. Wijzigingen

 • Kinderfilosofie.nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit van de website, zonder de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  hiervan op de hoogte te brengen.
 • De domeinnaam van de website kan gewijzigd worden.
 • Kinderfilosofie.nl heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, en ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.
 • Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de website worden op prijs gesteld, ze kunnen via email worden doorgegeven.
 • Eventuele problemen of klachten kunnen door de kinderfilosoof  / opleider in kinderfilosofie  ook op deze manier gemeld worden.

Kinderfilosofie.nl is een dienst van Centrum Kinderfilosofie. De website wordt beheerd door leden van Centrum Kinderfilosofie.