Home » Berrie Heesenprijs

Berrie Heesenprijs

Kinderfilosofie scherpt het denken en koestert de verwondering!

Centrum Kinderfilosofie

De Berrie Heesenprijs

De Berrie Heesenprijs wordt sinds 2008 elke twee jaar uitgereikt op De Dag van de Kinderfilosofie. De prijs gaat naar het beste initiatief om kinderfilosofie op de kaart te zetten. Hiermee eren we Berrie Heesen en vieren we de kinderfilosofie. 

Winnaars van de laatste vijf edities:

In 2019 voerden we de publieksprijs in. Sinds 2021 stemmen ook kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs op hun favoriete ontwerp.

Lees hier meer over alle de winnaars van de afgelopen edities.

Hier lees je hoe het Roeland Schweitzer verging na zijn eervolle vermelding in 2021. De jury heeft hem tot mooie dingen aangezet!

Berrie Heesen (* 10 juli 1954 – † 6 september 2002)

Wie in Nederland het woord kinderfilosofie uitspreekt, die spreekt ook de naam van Berrie Heesen uit. Hij studeerde in 1989 af op een door hem zelf ontworpen studierichting: kinderfilosofie, en sinds die tijd heeft hij zich met onverdroten ijver gezet aan het promoten van het vak ‘filosoferen met kinderen‘ in Nederland. Hij heeft ongelooflijk veel materiaal over het vak gemaakt, een Europese filosofiekrant opgericht en hij heeft aan de wieg gestaan van het Centrum van Kinderfilosofie, waarvan hij sinds 1996 directeur was. Daarnaast gaf hij een groot aantal cursussen en workshops over het vak, proberend om de kring van mensen die zich met filosoferen met kinderen bezighielden zo groot mogelijk te krijgen. Was het aanvankelijk nogal een gevecht tegen windmolens, aan het eind van de jaren negentig kreeg hij het getij mee.

Op 6 september 2002 is hij gestorven. Berrie heeft kort nadat hij hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was een verhaal over Tipper geschreven. Tipper had twee laatjes waarover hij de mensen verdeelde: zij die konden fantaseren over hoe hun leven er over 10, 20 of 40 jaar uit zou zien (de langlevenden) en zij die dat niet konden (de kortlevenden). Er is nog een derde laatje te bedenken: voor mensen die een lang leven in een kort leven stoppen.

Berrie Heesen – een herinnering door Rob Bartels