FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt een in-company opleiding voor basisschoolteams. We starten met een training waarin we de basis van het filosoferen leren en oefenen. Daarop volgt een ronde gastlessen in alle groepen, waarin zowel leerlingen als leerkrachten kennis maken met de praktijk.
In een tweede teamtraining gaan we nader in op de pedagogiek van het filosoferen op school, de uitdaging van de leerkracht als gespreksleider en het voorbereiden van gesprekken. Daarna volgen verschillende rondes co-teaching en coaching in de klas (incl. reflectie en verslaglegging) die de groepen en individuele leerkrachten helpen het filosoferen op te bouwen en te verdiepen.
Samen zoeken we naar manieren waarop het filosoferen effectief verankerd kan worden in het curriculum – via de leerlijnen en ontwikkelpaden van filosoferenopschool.nl of aansluitend bij lesmethodes van de school. De omvangrijke online database met gespreksmaterialen is daar behulpzaam bij. 
 
Aan individuele leerkrachten die met het filosoferen willen starten en aan ervaren leerkrachten en kinderfilosofen die hun praktijk willen verbreden of
verdiepen,  bied ik online training en video-coaching.