Home » Doenja Heemsbergen

Doenja Heemsbergen

Telefoonnummer: 020-6272483, 06-13375522

Level: Level 2

Expertise: Workshops, Filosofie op school, Filosofisch gespreksbegeleider

Onderwijs: Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs

- Stimuleren van de filosofische, onderzoekende houding als levenshouding

- Versterken en aanscherpen van denkvermogen en denkvaardigheid

- Leren met gedachten te spelen, lenigheid en humor in ons denkproces

- Autonomie en vrijheid ontwikkelen in het denken en spreken

- Met respect en in verbondenheid met elkaar de fenomenen, wonderlijkheden en diversiteit van onze planeet beschouwen

Vroeger als kind was ik, Doenja Heemsbergen (Denkkrachtcentrale), een soort ontheemde kleine filosoof. Ik barstte van de vragen, ging er in kopje onder, want durfde ze nergens te stellen. Niet thuis, niet op school, nergens. Ik was bang een dom figuur te slaan omdat ik voor mijn gevoel nergens écht antwoord op wist. Andere kinderen stelden dat soort vragen evenmin; ik dacht dat zij het misschien allemaal vanzelf wel begrepen. Eén grote misvatting! Later pas snapte ik dat ik rondliep met filosofische vragen en eigenlijk al heel genuanceerd dacht. Maar wanneer daarvoor geen duidelijke gemeenschappelijke denkplaats wordt gemaakt en je in schoolcontext vooral bezig bent met zoeken naar de juiste antwoorden, dan kom je daar niet snel achter. Zo worden kinderen onnodig een beetje ‘existentieel eenzaam’. En verliezen vaak hun oorspronkelijke creatieve denken. Er is mij dus veel aan gelegen ervoor te zorgen dat kinderen zich niet alleen hoeven te voelen in hun denken, en hun nieuwsgierige onderzoekendheid behouden. Naast de vijf bovengenoemde speerpunten, zijn dat belangrijke drijfveren om dit verschrikkelijk leuke en boeiende werk te willen doen.

Die onderzoekende, van nature filosofische houding heb ik altijd gehouden. Achteraf kan ik zien dat ik alles waarmee ik ben bezig geweest, altijd vanuit die natuur heb gedaan. Ik heb verschillende leuke dingen gedaan op het gebied van theater, psychologie gestudeerd, met veel passie bij Vluchtelingenwerk gewerkt. Om deze wisselende bezigheden mogelijk te maken, heb ik tegelijkertijd als vaste basis bij Stichting Melkweg (cultureel centrum en poppodium) gewerkt en doe dat nu nog steeds. Ten slotte, toen ik een dochter kreeg en het onderwijs op een nieuwe manier terug in beeld kwam, heb ik me op het filosoferen met kinderen gestort. Ik deed daartoe de beroepsopleiding FMKJ bij de ISVW (internationale school voor wijsbegeerte).

In alle dingen die ik heb gedaan, zijn verschillende aspecten van mij tot hun recht gekomen, maar in FMKJ komen ze allemaal samen: mijn liefde voor denken, taal, communicatie, maatschappelijke kwesties, onderwijs, cultuur en alles wat de mens (en dier trouwens ook!) beweegt.

FMKJ is mijn manier om maatschappelijk bewogen bezig te kunnen zijn, het onderwijs (mijn inziens) nog relevanter te maken. En, met veel oog voor het belang van kinderen, te gaan staan voor wat ik van wezenlijke waarde vind. Daartoe geef ik workshops, lessen op school en schrijf ik stukjes over kwesties in het werkveld.


Services

- Lessenreeksen op school
- Filosofische gesprekken rond een bepaald thema
- Workshops, ook met volwassenen (bijv. rond het thema onderwijsvernieuwing)
- Het schrijven van stukjes in opdracht

Amsterdam

Share This