De groeiende angst voor elkaar in de klas

31 May 2018
Artikel van Kim van Keken, journalist van het jaar, in de Groene Amsterdammer.

“Juf ik wil niet naast een homo zitten.”

Diversion is al 15 jaar partner voor het onderwijs in het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke kwesties. Taboes en polarisatie onder jongeren nemen toe en de taak van de docent wordt hierin steeds ingewikkelder. Wij blijven het agenderen. Juist omdat de benodigde ondersteuning en oplossingen het klaslokaal maar moeizaam bereiken. Daarom hebben wij journalist van het jaar, Kim van Keken, de opdracht gegeven met een onbevangen blik van buitenaf in het kaslokaal te kijken en met een aantal mensen uit ons netwerk te spreken. Het resultaat is een indringend verhaal. Zie hieronder het artikel die tevens in De Groene Amsterdammer is gepubliceerd. Continue reading

Kritisch nadenken is niet alleen maar een individuele denkexercitie

Juli 2018
Interview – Floor Rombout (door: Michaël van Putten)

U kent het wel: de veronderstelling dat sommige mensen onder ons vooral theoretisch denkers zouden zijn, waar anderen weer hoofdzakelijk praktijkgericht in elkaar zitten. Met haar onderzoek naar ‘waardegeladen kritisch denken’ op middelbare scholen is Floor Rombout – NWO promovendus én filosofiedocent – een indrukwekkend voorbeeld van iemand die het lekker allebei kan. “Het lesgeven zou ik niet willen missen, op deze manier kan ik echt een theoretisch verdiepende slag maken”. Continue reading