Thema BURGERSCHAP: Filosoferen en mediawijsheid

Marianne Scheeper gaat in dit artikel in op de invloed die nieuwe (sociale) media hebben op kinderen. Zij ziet diverse ontwikkelingen en spreekt in navolging van Walter Benjamin over een veranderd waarnemingsapparaat. Wat betekent dit, en hoe draag je er in de les aan bij dat kinderen mediawijsheid ontwikkelen en digitale wereldburgers worden.

Thema BURGERSCHAP: “Whataboutism”

In de opmaat naar de Rond de Tafel over burgerschapsvorming bespreken we het fenomeen “whataboutism”.  Dat het voeren van een goed debat* essentieel is voor een democratie is nogal wiedes. Maar dat goede debat ontbreekt nogal eens.

Juist in tijden dat de media het nieuws opknippen tot smakelijke soundbytes, komen achterliggende argumenten vaak niet aan bod. Hoe maak je kinderen ervan bewust dat zij zich daardoor niet in de luren moeten laten leggen. En hoe maak je kinderen duidelijk dat een goed argument niet is gelegen in het ter tafel brengen van een andere kwestie.

Filosoferen met kinderen, wat is het en waarom zou je het doen?

Fred Delhaas deed een aantal jaar geleden de beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren en praktiseert dit vak sindsdien met wekelijks. En met veel plezier. Hij schreef in dit artikel nog eens op waarom het leuk is om te doen, maar ook waarom het van belang is om te doen.

PODCASTS gebruiken in de FmKJ Praktijk- een interview met Lisa Roozen

Lisa Roozen maakt podcasts voor en door kinderen. In de podcasts zijn filosofische gesprekken van kinderen te beluisteren. Haar podcasts kennen veel gebruiksmogelijkheden; van gebruik in de klas bij wijze van inleiding tot een filosofisch gesprek, tot gewoon leuk luistervoer in de auto met je eigen kinderen: het kan allemaal. Je kunt ze vinden op www.filosoofje.nl. Met haar podcasts wil Lisa filosoferen met kinderen toegankelijker maken. Christianne Verheugd sprak Lisa en schreef er dit artikel over.

VERSLAG ROND DE TAFEL 18 JUNI 2020

Op 18 juni vond een Rond de Tafel bijeenkomst van het CKN plaats. Zo’n dertig deelnemers bespraken –vanwege Corona via Zoom- over hun favoriete lessen. Ook keken zij naar de toekomst, welke  onderwerpen zouden ze graag zien bij volgende Rond de Tafels? En wat is het CKN verder allemaal van plan?

Interview met Barry Mahoney; een pleidooi voor filosofieonderwijs in het VMBO

Voor Phronèsis, het vakblad voor Toegepaste Filosofie, interviewde  Bo Kok Barry Mahoney. Hij leidt docenten Maatschappijleer op. Hij mag zichzelf sinds 2014 Socratisch Gespreksleider noemen en begint binnenkort met zijn PhD, waarin hij onderzoekt of het socratisch gesprek bij mbo-niveau 4-studenten leidt tot beter kritisch denken. Mahoney pleit voor filosofieonderwijs in het vmbo, vindt denkruimte creëren bij jongeren een vereiste en dwingt leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor het gesproken woord.

Online filosoferen, wat win en verlies je ermee?

Paulien Hilbrink sprak kinderfilosoof, auteur en promovendus Pablo Muruzábal Lamberti. Hij doet onderzoek naar ‘filosofisch luisteren’ aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Luisteren kost moeite en gaat niet vanzelf.’ In dit interview – via Zoom – bespreken we daarom wat ‘bemiddeld luisteren en kijken’ via een internetverbinding betekent voor het filosoferen.

Filosofiedocent Wouter Belier over het belang van ‘Twintig Denkgereedschappen’

De Nederlandse vertaling van Philip Cams Twenty Thinking Tools werd in samenwerking met Centrum Kinderfilosofie Nederland uitgebracht. CKN-bestuurder Paulien Hilbrink sprak Wouter Belier – met haar een van de meelezers – over het belang van dit boek voor het onderwijs. En over hoe je het kunt gebruiken. Belier organiseert activiteiten op het gebied van filosoferen en filosofie en geeft op eigenzinnige wijze filosofielessen in het voortgezet onderwijs.