Goede mensen worden – Een recensie van Filosofie op School: Handboek vakdidactiek filosofie. Floor Rombout e.a. (derde deel hoofdstuk 13-15).

Door: Mirte Nijhof Het nieuwe “Filosofie op school: Handboek vakdidactiek filosofie” zou niet door filosofen geschreven zijn als het zich niet ook buiten de paden van het eigen vak waagde. Het handboek vakdidactiek bespreekt daarom niet alleen de geschiedenis van het schoolvak filosofie en het leren filosoferen maar besteedt daarnaast aandacht aan de manier waarop […]