Home » Sluit je aan » Training Filosoferen over Levensvragen | Sabine Wassenberg

Training Filosoferen over Levensvragen | Sabine Wassenberg

aan de hand van het boek De Zoon van de Gazelle

Deze training bestaat uit een of twee dagdelen bij u op school. In de training leren deelnemers de belangrijkste vaardigheden van het begeleiden van een filosofisch gesprek. Het idee is dat een hoofdstuk uit het boek De Zoon van de Gazelle als stimulus dient om samen over de filosofische vragen te praten die uit het verhaal naar voren komen.

In de training kijken we tevens naar de toepasbaarheid van filosofische gesprekken als invulling van bijvoorbeeld godsdienst-, levensbeschouwing- of humanistisch vormingsonderwijs.

Bijvoorbeeld:

Hoe moet je met de natuur om gaan?
Wat is de plaats van de mens in de natuur?
Wat is het essentiële verschil tussen mens en dier?
Wat is leven?
Wat is de dood?
Hoe ga je met verdriet om?
Heb je school/onderwijs nodig of kun je alles zelfstandig leren (van de natuur)?
Heb je andere mensen nodig om gelukkig te zijn?
Hoe kun je een goed mens zijn?
Wat is liefde?
Wat is vriendschap?

De filosofische gespreksmethode geeft de docent een veilige positie en daarmee de ruimte om respect te hebben voor alle antwoorden en overtuigingen, en tevens om het kritische denken te stimuleren.

Trainers: Sabine Wassenberg en/of Kamel Essabane

Meer weten over dit evenement? Bekijk de website:

Share This