Mr. drs. Maaike Merckens-Bekkers (1961) is juriste en filosofe. Maaike is na een internationale carrière in het bankwezen filosofie gaan studeren. Ze is filosoof op een socratische manier, ze stelt graag vragen om het denken te verdiepen en te verhelderen. Om nieuwe inzichten te laten ontstaan. Het onderzoeken en in gesprek willen gaan met een ander definieert haar als filosoof.

Sinds 2007 faciliteert ze het onderwijsveld en filosofeert ze met haar organisatie WonderWhy met kinderen en jongeren binnen -en buitenschools. Ze heeft veel ervaring in het aangaan van moeilijke gesprekken. Daar waar het schuurt in fundamentele opvattingen over de wereld. Juist daar is filosofie met haar wortels in de verwondering wezenlijk.

Samen met Sabine Wassenberg schreef ze twee boeken om het filosoferen toegankelijk te maken, Ik zag twee beren filosoferen en Ik zag twee apen wetenschapen.

Ze verzorgt trainingen, workshops en een opleiding filosoferen met kinderen en jongeren. Ze is docent aan de UvA. Maakt filosofische kinderpodcasts met Filosoofje. Is verbonden aan WhosRight? een mensenrechtenproject en is trainer Weerbaar Opvoeden.

Website: www.wonderwhy.nl