Ik leid sinds 2012 leerkrachten op tot filosofisch gespreksleiders in hun basisschoolklassen. Dat doe ik doorgaans met een heel team en is een langlopend traject, waarbij ik een aantal jaren met een school optrek. We starten met een basistraining filosoferen met kinderen (studiedag), gevolgd door gastlessen in alle groepen. Ik reflecteer met alle leerkrachten op deze gastlessen en maak daar verslagen van. In een tweede teamtraining gaan we nader in op de pedagogiek van het filosoferen op school, de uitdaging van de leerkracht als gespreksleider en het voorbereiden van gesprekken. Daarna volgen verschillende rondes co-teaching en coaching in de klassen (incl. reflectie en verslaglegging).
In de schooljaren die volgen werken we verder aan de kwaliteit van de gesprekken en gespreksleiders door middel van een jaarlijkse inspiratie-workshops (waarin we oefenen met nieuwe of andere werk- en gespreksvormen, leerlijnen en ontwikkelpaden onder de loep nemen, nieuwe (jeugd)boeken en spelmateriaal bespreken) en zijn er steeds opnieuw coachingsmomenten in de klas.
Samen met de scholen zoek ik naar manieren waarop het filosoferen effectief verankerd kan worden in het curriculum – via de door mij ontwikkelde leerlijnen of aansluitend bij lesmethodes van de school. Mijn database met gespreksmaterialen is daar behulpzaam bij. Ook maken de scholen graag gebruik van de maandelijkse themakalender met gespreksinspiratie.
Sinds dit schooljaar bied ik daarnaast (online) training en video-coaching aan individuele leerkrachten die met het filosoferen willen starten en aan ervaren leerkrachten en kinderfilosofen die hun praktijk willen verbreden of verdiepen.
Share This