Vertrek Lies Pycke uit CKN bestuur

Een tweetal jaar geleden werd ik gecontacteerd door Paulien Hilbrink en Nanda van Bodegraven met de vraag of ik interesse had om mee in het bestuur van CKN te zetelen.
Laaiend enthousiast begonnen we de visie en jaarplannen vorm en inhoud te geven. Jan-Bram kwam ons vergezellen.
We kregen meer ideeën, plannetjes werden gesmeed en de visie kreeg er een visual bij.

Ondertussen is het bestuur aanzienlijk uitgebreid en zijn er diverse werkgroepen opgericht om het CKN enthousiast, innovatief en zinvol te ondersteunen. 

Welkom nieuwe (bestuurs)leden. Ik neem met een gerust hart afscheid als bestuurslid.
Ik blijf met zeer veel inter-esse jullie vanop een gezellige afstand volgen.

Veel filosofeer(zetel)genot,
Lies Pycke