VERSLAG ROND DE TAFEL 18 JUNI 2020

VERSLAG ROND DE TAFEL 18 JUNI 2020

Op 18 juni vond een Rond de Tafel bijeenkomst van het CKN plaats. Zo’n dertig deelnemers bespraken –vanwege corona via Zoom- over hun favoriete lessen. Ook keken zij naar de toekomst, welke  onderwerpen zouden ze graag zien bij volgende Rond de Tafels? En wat is het CKN verder allemaal van plan? Lees het hier.

Op 18 juni vond een Rond de Tafel bijeenkomst van het CKN plaats. Zo’n dertig deelnemers ontmoeten en inspireerden elkaar; vanwege corona vond de bijeenkomst via Zoom plaats. Dat bleek achteraf ook wel wat voordelen te hebben.

Na een hartelijk welkom en korte inleiding van de voorzitter van het CKN, Alexandra Bronsveld, worden de deelnemers verdeeld over zogenaamde “break-out rooms”. Tevoren was hen al gevraagd hun favoriete lessen te mailen naar het CKN. Binnen de break-out rooms worden deze lessen in kleine kring nog eens door genomen. Na een klein kwartier verzamelde iedereen zich weer. Mensen hadden zich laten inspireren door bijvoorbeeld de les over identiteit aan de hand van het verhaal van Teigetje zonder strepen (Winnie the Pooh). Maar ook door een les over de verhouding tussen lichaam en geest die uitmondt in een microscopisch onderzoek van verschilleden soorten tranen. Zijn tranen verdriet anders dan tranen van vreugde? Nog veel meer lessen werden gedeeld  en achteraf via de mail verspreid onder de deelnemers.

Daarna wordt aandacht besteed aan de plannen van het CKN.  Alexandra vertelt kort iets  over de beroepsvereniging waar aan gewerkt wordt. Daarna vertellen nieuw bestuurslid Rob van der Poel en redacteur Christianne Verheugd iets over het nieuw platform dat aan het ontstaan is op de CKN website. Christianne toont ook een aantal relevante pagina’s op de vernieuwde site.

Het doel van dat platform is drieledig:

  1. Iedereen die zich bezig houdt met FmKJ te verenigen op dit platform
  2. Inhoud op het platform te delen die bijdraagt aan het vergroten van de reikwijdte van FmKJ en het verhogen van het kwaliteitsniveau van de FmKJ praktijk
  3. Mensen die zich in of rondom het onderwijsveld bewegen, te betrekken bij het CKN, om zo te bewerkstelligen dat FmKJ een grotere plek krijgt in het onderwijs.

Auteurs die schrijven op het platform krijgen een eigen auteursprofiel. We gaan proberen de gemeenschap van kinderfilosofen te verbinden middels dit platform en sociale media. Ook willen we het vak verder legitimeren met de inhoud die op de site zal komen te staan.

Iedereen die wil bijdragen wordt uitgenodigd contact op te nemen met de redactie via redactie@kinderfilosofie.nl.

Bestuurslid Paulien Hilbrink vertelt over de plannen voor de Rond de Tafel bijeenkomsten nieuwe stijl. Die zullen voortaan op een zaterdag(middag) worden gehouden en inhoudelijk iets zwaarder worden aangezet. Daarnaast zijn er weer plannen voor één of meerdere masterclasses. En tenslotte wordt in 2021 de Berrie Heesenprijs weer uitgereikt. Dat zal zoals gebruikelijk gepaard gaan met een symposium.

Naar aanleiding van vanavond wordt ook de mogelijkheid geopperd meer van dit soort online-netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Na deze informatie gaan de deelnemers wederom naar break-out roomswaarin ze gevraagd wordt antwoord te geven op één of meerdere van de volgend vragen:

  1. Welke onderwerpen spelen er in ons vak waar we het met elkaar over moeten hebben, via de bijvoorbeeld artikelen op onze website?
  2. Wat is je ideale programma/onderwerp voor een Rond de Tafel of masterclass?
  3. Heb je ideeën om kinderfilosofie en FmKJ bij een breder (onderwijs)publiek onder de aandacht te brengen?

De antwoorden op bovenstaande vragen werden verzameld en zijn bekend bij het bestuur dat er mee aan de slag gaat. Aan ideeën geen gebrek en na afloop bleken ook al prille vormen van nieuwe samenwerking te zijn ontstaan.

Wanneer iedereen weer in de plenaire sessie is, blijkt dat de deelnemers het een heel nuttige en prettige bijeenkomst vonden. Ook het CKN bestuur heeft het als een zeer waardevolle avond ervaren: het is goed contact te houden en te weten wat er zoal leeft.  De avond wordt afgesloten door Alexandra, zij bedankt de deelnemers hartelijk en spreekt de hoop uit elkaar volgend jaar weer (live) te ontmoeten.