Uitkomsten enquête over CKN-bijeenkomsten

Scheurenquête Dag van de Kinderfilosofie 2022

Hoe kijkt onze achterban naar het aanbod van CKN? We organiseren regelmatig Rond de tafel workshops (van een dagdeel), een of twee keer per jaar een Masterclass, online netwerkbijeenkomsten en natuurlijk de jaarlijkse Dag van de Kinderfilosofie.  Zijn er nog andere wensen? Daar waren we benieuwd naar. We namen een steekproef en deelden in maart tijdens de Dag van de Kinderfilosofie in Rotterdam een scheurenquête uit.

Van de 60 aanwezigen op de Dag van de Kinderfilosofie hebben 23 mensen de enquête beantwoord. Onder hen waren maar liefst tien personen die voor het eerst aan een CKN-activiteit deelnamen. De meerderheid was al bekend met deze activiteiten en was eerder bij een online netwerkbijeenkomst (7), Rond de tafel-bijeenkomst (7) en/of een Masterclass (6).

De meesten hadden via bekenden (9) of via de CKN-nieuwsbrief of –website (8) van het CKN gehoord. Eén noemde de Facebookpagina Filosoferen-met-Kinderen-en-Jongeren en drie kwamen via een andere route voor het eerst bij het CKN terecht.

Op de vraag ‘Wat was de belangrijkste reden om je aan te melden voor de Dag van de kinderfilosofie?’ werd het meest gekozen voor bijleren (16) en netwerken (10). Anderen kwamen in de eerste plaats voor een specifieke spreker (7) – bijvoorbeeld voor Stine Jensen, zoals een van de deelnemers in de vrije antwoordruimte noteerde –het uitwisselen van ervaringen (4) of gezelligheid (1).

Uit de enquête spreekt een duidelijke behoefte aan nascholing en ook aan het continueren van online ontmoetingsmomenten. Qua nascholing geeft bijna iedereen aan gespreksvaardigheden te willen oefenen (18). Ook voor nascholing in de vorm van intervisie (10) en het vergroten van de filosofische kennis (9) is veel belangstelling. Bedrijfsinrichting is vijf keer gekozen. Er zijn geen andere invalshoeken voor nascholing genoemd.

Uit de antwoorden op de vraag wat een goed moment voor online-bijeenkomsten is, lijkt een voorkeur te spreken voor een doordeweekse avond. Negen mensen kozen doordeweeks, zeven voor het weekend. Elf mensen kozen voor de avond, vier voor een ochtend en twee voor een middag.

Voor live bijeenkomsten is er een voorkeur voor de regio Utrecht (10) of Noord-Holland (10). Voor Zuid-Holland (4), Gelderland (3) en Flevoland (0) werd minder vaak gekozen. Wel gaven mensen aan dat de locatie in Rotterdam prima was. Ook werd het belang van de bereikbaarheid vanuit Vlaanderen genoemd; de school in Rotterdam waar de Dag van de Kinderfilosofie plaatsvond was in dat opzicht goed. Een ander noteerde  “maakt niet uit, als het maar in het midden van het land is” en misschien is dat ook wel de beste samenvatting van de antwoorden op deze vraag?

In de vrije antwoordruimte herhaalde een deelnemer nog eens dat zij/hij graag meer ruimte zou willen hebben “om te oefenen met het voeren van filosofische gesprekken. Online of offline.” Het is wat ons betreft een belangrijke conclusie van deze enquête. Nu het beroepsregister kinderfilosofen er is, wil CKN nascholing gaan opzetten. Komend schooljaar willen we een begin maken met het nascholingsaanbod voor geaccrediteerde kinderfilosofen. De werkgroep Evenementen gaat hier samen met het bestuur over nadenken. Wil je hierbij betrokken zijn? Stuur een mailtje naar evenementen@kinderfilosofie.nl

Last but least: de vrije ruimte werd ook rijkelijk benut voor complimenten. Lof voor de werkgroep Dag van de Kinderfilosofie die deze dag perfect organiseerde!