Thinking, Childhood, and Time: nieuwe perspectieven op (filosofie)onderwijs

Pablo Muruzábal Lamberti maakt ons attent op een nieuw boek dat komende maand verschijnt Thinking, Childhood, and Time dat nieuwe perspectieven biedt op (filosofie)onderwijs. Pablo is kinderfilosoof, auteur en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar ‘filosofisch luisteren’ en leverde ook zelf een bijdrage aan het boek.

Thinking, Childhood, and Time: Contemporary Perspectives on the Politics of Education is een boek bestaande uit verschillende essays waarin nieuwe perspectieven op (filosofie)onderwijs centraal staan. Dat wil zeggen dat de gangbare insteek, waarbij meestal met chronologische en romantische concepties gewerkt wordt achterwege wordt gelaten, en andere vertrekpunten worden gekozen. Denk daarbij aan de ervaringen van kinderen (fenomenologie) en literatuur.

 

In mijn bijdrage aan dit boek, getiteld Listening, phronein and the first principle of happiness, onderzoek ik aan de hand van Sophocles’ tragedie Antigone, en Erasmus bijdragen in relatie tot onderwijs, wat luisteren met wijsheid te maken heeft, en wat het belang van die relatie is voor het onderwijs.
Het boek, onder redactie van Walter Kohan (Universiteit van Rio de Janeiro) en Barbara Weber (University of British Columbia), verschijnt komende maand (oktober) via Lexington books.