Rond-de-Tafel met Rob Bartels – Over burgerschapsvorming en filosoferen met kinderen en jongeren

Al sinds het werk van  Lipman zijn democratische vorming en filosoferen met kinderen nauw met elkaar verbonden. Rob Bartels gaf zijn proefschrift uit 2013 de titel Democratie leren door filosoferen en zal in deze eerste Rond-de-Tafel-bijeenkomst van het CKN – op zaterdagmiddag 3 oktober – voortbouwen op die onderzoekspraktijk als we over burgerschapsvorming spreken. Voor alumni van de beroepsopleiding van kinderen en jongeren (van ISVW) is er in de ochtend ook een bijeenkomst. Zij kunnen dus de hele dag deelnemen.

Bijeenkomst zaterdag 3 oktober 2020
Halve dag met Rob Bartels: 13.30 uur – 16.30 uur.
Kosten: 45 euro voor CKN-beroepsgroep, 70 euro niet-leden.
Hele dag met alumni en Rob Bartels: 9.30 uur – 16.30 uur (inclusief lunch)
Kosten: 70 euro voor CKN-beroepsgroep, 100 euro niet-leden.

Locatie: Internationale School Voor Wijsbegeerte, Leusden
Je kunt je al aanmelden via dit formulier.

FLYER CKN hier downloaden

Al sinds het werk van Matthew Lipman –  uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw – zijn democratische vorming en filosoferen met kinderen nauw met elkaar verbonden. Met het filosoferen in de school kunnen we kinderen tot redelijke mensen opvoeden die niet alleen een beschikken over een goed ontwikkeld denk- en oordeelsvermogen, maar die ook in staat zijn die vermogens op elkaar af te stemmen (Lipman, 1991). Dit is voor velen een inspirerende en leidende gedachte voor het filosoferen in het onderwijs. Het was ook vertrekpunt van het promotieonderzoek van Rob Bartels: Democratie leren door filosoferen (2013).  Ook in het denken over burgerschapsvorming anno nu gaat het vooral om het voorbereiden van leerlingen op de democratische samenleving.

In deze Rond-de-tafel zal Rob ons eerst meenemen langs de uitgangspunten en methoden van Lipman cs. en de resultaten en inzichten uit zijn proefschrift met ons delen. Vervolgens leggen we de verbinding met het huidige denken over burgerschap en we onderzoeken welke problematische kanten kleven aan die verbinding met filosoferen.

Tenslotte bespreken we ideeën en mogelijkheden om filosoferen in samenhang met burgerschapsvorming in de praktijk te brengen. Wie praktijkvoorbeelden wil meenemen is van harte welkom om die op een A3-poster te zetten en ter plaatse te delen.

Rob Bartels was basisschoolleraar en pabodocent (Inholland). Al meer dan 25 jaar houdt hij zich bezig met filosoferen met kinderen: door met kinderen in school te filosoferen en door met pabo-studenten en leraren de kunst te beoefenen. Hij schreef o.a. Kinderen leren filosoferen (Agiel 2007) en met Marja van Rossum Filosoferen doe je zo (Damon 2009). In 2013 is hij in Utrecht gepromoveerd met Democratie leren door filosoferen.

Rob is vooral geïnteresseerd in het verdiepen van het filosoferen door de versterking van de maatschappelijke en ecologische dimensie ervan. Hij is bestuurslid van De Tegenfase – een platform voor betrokken jongeren, waarmee het denken en de dialoog over urgente kwesties wordt bevordert én sociale acties die daaruit voortvloeien. Bovendien js Rob al meer dan een decennia actief in verschillende rollen voor het Centrum Kinderfilosofie Nederland en verbonden aan het Sophia-network.

Hieronder vind je data, sprekers en titels (met link) van overige CKN-activiteiten:

Lees hier de PDF

7 november 2020: Masterclass Henk Oosterling en Aetzel Griffioen (9.30 – 17.00)
De switch van Ego naar Eco

23 januari 2021: Rond-de-Tafel met Tamar Koppels
Is er een link tussen OMG en FmKJ?

20 en 21 maart 2021: Masterclass tweedaagse met Peter & Emma Worley
Corrupting youth. How to falicitate philosophy enquiry?

12 juni 2021: Rond-de-Tafel met Elke Wiss en Linda van Denderen|
Hoe kan mijn denken bewegen als mijn lijf stil moet zitten?