Missie en visie

 DENK SAMEN BETER

CKN is voor afgestudeerden van de opleidingen in kinderfilosofie, scholen, kinderfilosofen, opleiders in FmKJ, kinderen en jongeren, opvoeders, jeugdwelzijn-, kunst- en cultuurinstellingen in NL en het Nederlands taalgebied. CKN werkt voor en door de inzet van kinderfilosofen en andere betrokkenen. Zij hebben op basis van hun kracht en interesse een plek in de verschillende vergaderingen. Wil je ook bijdragen? Stuur een mail naar info@kinderfilosofie.nl.

Filosoferen met kinderen en jongeren is bij uitstek een democratische praktijk waarin je leert omgaan met diversiteit. In de gesprekken die kinderen met elkaar voeren, scherpt het filosoferen hun denkkracht en maakt zij ruimte voor ontmoeting. Dit verruimt je blik, vandaar onze slogan Denk samen beter!

CKN werd opgericht in 1989 door een aantal bevlogen onderwijzers en filosofen. Een groot vertrouwen in de denkkracht van kinderen verbond hen. Wil je meer weten over onze geschiedenis? Klik hier

Waarom filosoferen met kinderen en jongeren centraal zetten? David Bohm stelt: “Thought is behind most of the problems of the human race.” Een weerbare democratie heeft mensen nodig die kritisch en creatief kunnen denken met anderen. Filosoferen leert je kritisch, scherp en helder te denken en andere perspectieven te zien. Daar kun je volgens ons niet vroeg genoeg mee beginnen. Vandaar dat wij autonoom denken, verbondenheid, gelijkwaardigheid en openheid in Nederland willen versterken door op alle basisscholen en de eerste jaren van het voorgezet onderwijs te filosoferen.

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland is een activiteit van de Stichting Kinderfilosofie Nederland. De Stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onze ANBI-gegevens en activiteiten van de laatste jaren staan in ons CKN-jaarverslag 2020 en Jaarverslagen 2014-2019. In 2019 hebben we gewerkt aan een nieuwe koers en een toekomst-vast meerjarenplan 2020 – 2022.


Op dit moment verzorgen bestuursleden, met een betrokken club vrijwilligers, de volgende onderdelen van de CKN-missie:

Kwaliteitsbewaking:

Nascholing –  Jan Bram janbram@kinderfilosofie.nl van Luit, Lies Pycke  lies@kinderfilosofie.nl

Fondswerving – Esther Didden esther@kinderfilosofie.nl

Verbinden en informeren:

Redactie – Paulien Hilbrink paulien@kinderfilosofie.nl

Evenementen – Jan Bram van Luit, Paulien Hilbrink janbram@kinderfilosofie.nl,paulien@kinderfilosofie.nl / evenementen@kinderfilosofie.nl

Dag van de Kinderfilosofie – Paulien Hilbrink, Esther Didden paulien@kinderfilosofie.nl, esther@kinderfilosofie.nl / dagvande@kinderfilosofie.nl

Expertiseontwikkeling:

CKN-beroepsstandaarden – Nanda van Bodegraven, Jan Bram van Luit, Rob Bartels (voorzitter) nanda@kinderfilosofie.nl, janbram@kinderfilosofie.nl, rob@kinderfilosofie.nl


CKN verbindt en informeert en laat zich informeren via

 • Nationale en internationale netwerken
 • De CKN-nieuwsbrief
 • Alumni van de opleidingen in kinderfilosofie
 • Kinderen en Jongeren
 • De Dag, de Maand en de Week van de Kinderfilosofie
 • De Berrie Heesenprijs

CKN bewaakt de kwaliteit door

 • De toetssteen voor de beroepsgroep
 • Een leven lang bijleren
 • Een licentie- en nascholingsbeleid
 • Een beroepscode
 • Een klachtenregeling en een geschillencommissie

CKN draagt zorg voor expertise-ontwikkeling van kinderfilosofen door het organiseren van

 • Masterclasses
 • Rond de Tafel en netwerkbijeenkomsten
 • Congres
 • Kenniscentrum