Oproep voor onderzoeksproject VU: ideeën voor verwondering stimulerende activiteiten

Geïnspireerd door de huidige situatie rondom het coronavirus is er een online verwonderings-ideeënbank opgezet voor gebruik door leerkrachten en ouders. Daarin worden ideeën verzameld voor verwondering stimulerende lesactiviteiten in het basisonderwijs, maar ook voor activiteiten die de kinderen thuis (evt. met wat hulp) kunnen uitvoeren. Dit is een oproep voor nieuwe ideeën van Willeke Rietdijk, een van de onderzoekers van een driejarig verwonderingsproject aan de VU in Amsterdam waaraan onder meer Anders Schinkel is verbonden. Zie onder het formulier.

De Afdeling Onderwijswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam is bijna aan het eind van haar driejarig onderzoeksproject naar verwondering in het basisonderwijs. In het project – gefinancierd door de Amerikaanse John F. Templeton Foundation – richt een deel van het onderzoek zich op de strategieën die basisschoolleerkrachten ontplooien om verwondering te stimuleren in hun lessen.

Tuindagboek
Leerkracht Erwin van Dam van OBS De Kirreweie in Zeeland vertelde mij bijvoorbeeld over een tuindagboek dat kinderen gedurende vier weken gingen bijhouden, waarbij ze elke week een half uur op een plek in de tuin (of op een stukje natuur in de buurt) gingen zitten. Tijdens dit half uur zouden ze kijken, luisteren, ruiken, voelen, etc., en ook wat ‘experimentjes’ doen zoals een broodje in de zon leggen en een steen in water gooien. Ze observeerden dan wat er gebeurde en ook wat er was veranderd sinds de vorige week. Kinderen legden hiervan verslag in een dagboek, compleet met tekeningen.

Wij nodigen u, leerkrachten of onderwijspersonen met een bijzondere interesse in verwondering, van harte uit om een van uw ideeën toe te voegen aan deze databank! U kunt dit doen door onderstaande vragen te beantwoorden en deze te sturen naar w.rietdijk@vu.nl. Het gaat hierbij om één idee voor een activiteit, voor basisschoolleerkrachten in de les of voor kinderen thuis, die naar uw mening bij uitstek geschikt is voor het stimuleren van verwondering.

Belangrijk vinden wij dat de activiteiten ook goed uitvoerbaar zijn voor kinderen die thuis minder faciliteiten hebben, zoals bijvoorbeeld een gebrek aan tuin of technologie, beperkte ruimte, etc. Het gaat juist om het interessant maken van en het nieuwe dingen zien in kleine/bekende dingen, binnen de mogelijkheden die er zijn, zoals dat ook juist heel erg past bij verwondering.

Wij plaatsen alle binnengekomen activiteiten op de databank van het Wonderful Education Project. Natuurlijk vermelden we uw naam en school bij uw activiteit als u dat wilt! De link naar de verwonderingsdatabank verspreiden we via onze netwerken zodat zoveel mogelijk leerkrachten en ouders inspiratie kunnen opdoen voor verwonderingsactiviteiten.

Wij kijken uit naar uw suggesties! Alvast hartelijk dank.

Het Wonderful Education team,

  • Willeke Rietdijk
  • Anders Schinkel (projectleider)
  • Evelien Broekhof
  • Judith Conijn

Project website: www.wonderfuleducation.nl

Afdeling Onderwijswetenschappen, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam

FORMULIER

Graag de onderstaande vragen beantwoorden en sturen naar w.rietdijk@vu.nl:

Uw naam:

Naam school:

E-mail adres:

Wilt u dat we uw naam en/of de naam van uw school op de website vermelden?

Heeft de activiteit (online) begeleiding van een leerkracht nodig of kan de activiteit zelfstandig (met eventuele hulp van een ouder) uitgevoerd worden?

Voor welke leeftijdsgroepen is de activiteit geschikt?

Titel activiteit:

Korte omschrijving van de activiteit voor leerkrachten en/of ouders:

Welke materialen zijn nodig?

Instructies voor de kinderen:

Hoe gaan kinderen eventueel verslag leggen?

Hoe kunnen ouders eventueel helpen/assisteren?