We werken vanuit een viertal bekende filosofische vraagstukken. De Socratische, verwonderende houding staat centraal. We geven realistische voorbeelden die wij in het onderwijs zijn tegengekomen. De training bestaat voor een groot deel uit zelf filosoferen, zelf begeleiden en elkaar feedback geven. Tevens bieden we aan iedere deelnemer supervisie (optioneel): feedback in de praktijk. De thema’s die aan bod komen zijn: Socratische houding, problematiseren, werkvormen, moeilijk bespreekbare thema’s, een overzicht van filosofische thema’s, filosofische activiteit ontwerpen/ opbouw filosofische activiteit, logica, sterke argumenten van drogredeneringen onderscheiden en didactische vaardigheden toepassen (om een groepsgesprek of filosofische activiteit te begeleiden).

Share This