Wij helpen leerkrachten die zich met hun leerlingen weten opgesloten in het onderwijssysteem. Dat doen we door ze te ondersteunen bij het creëren van vrije ruimte voor het onderzoek van eigen vragen en kwesties. In de Beroepsopleiding Socratisch gespreksleider van Leren Filosoferenontwikkel je kennis en vaardigheden die je nodig hebt om op professionele wijze met kinderen en jongeren te filosoferen. Het resultaat hiervan is betekenisvol onderwijs dat aansluit op wat leerlingen willen. Hierdoor leren ze meer, én gaan ze gemotiveerder naar school. In een eventuele vervolgopleiding leiden de docenten van Leren Filosoferen – Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter – je op tot level 2-gespreksleider.
Gevestigd in Castricum en Utrecht.

Share This