Opleiders in filosoferen met kinderen en jongeren

Op zoek naar een opleiding, training tot kinderfilosoof in de buurt?

Hieronder vind je een aantal organisaties en mensen op een rij uit de CKN-beroepsgroep die gecertificeerde cursussen of opleidingen aanbieden. Ze leiden op tot level 1 of level 2 kinderfilosofen. Daarmee wordt de standaard van de opleidingen aangegeven.


WonderWhy

Mr. drs. Maaike Merckens-Bekkers (1961) is juriste en filosofe. Maaike is na een internationale carrière in het bankwezen filosofie gaan studeren. Ze is filosoof op een socratische manier, ze stelt graag vragen om het denken te verdiepen en te verhelderen. Om nieuwe inzichten te laten ontstaan. Het onderzoeken en in gesprek willen gaan met een ander definieert haar als filosoof. Sinds 2007 faciliteert ze het onderwijsveld en filosofeert ze met haar organisatie WonderWhy met kinderen en jongeren binnen -en buitenschools. Ze heeft veel ervaring in het aangaan van moeilijke gesprekken. Daar waar het schuurt in fundamentele opvattingen over de wereld. Juist daar is filosofie met haar wortels in de verwondering wezenlijk. Samen met Sabine Wassenberg schreef ze twee boeken om het filosoferen toegankelijk te maken, Ik zag twee beren filosoferen en Ik zag twee apen wetenschapen. Ze verzorgt trainingen, workshops en een opleiding filosoferen met kinderen en jongeren. Ze is docent aan de UvA. Maakt filosofische kinderpodcasts met Filosoofje. Is verbonden aan WhosRight? een mensenrechtenproject en is trainer Weerbaar Opvoeden.

Website: www.wonderwhy.nl            Terug naar top.


Opleiding Kinderfilosofie

We werken vanuit een viertal bekende filosofische vraagstukken. De Socratische, verwonderende houding staat centraal.  We geven realistische voorbeelden die wij in het onderwijs zijn tegengekomen. De training bestaat voor een groot deel uit zelf filosoferen, zelf begeleiden en elkaar feedback geven. Tevens bieden we aan iedere deelnemer supervisie (optioneel): feedback in de praktijk. De thema’s die aan bod komen zijn: Socratische houding, problematiseren, werkvormen,  moeilijk bespreekbare thema’s, een overzicht van filosofische thema’s, filosofische activiteit ontwerpen/ opbouw filosofische activiteit, logica, sterke argumenten van drogredeneringen onderscheiden en didactische vaardigheden toepassen (om een groepsgesprek of filosofische activiteit te begeleiden).

Website: www.opleidingkinderfilosofie.nl            Terug naar top.


Leren Filosoferen      

Wij helpen leerkrachten die zich met hun leerlingen weten opgesloten in het onderwijssysteem. Dat doen we door ze te ondersteunen bij het creëren van vrije ruimte voor het onderzoek van eigen vragen en kwesties. In de Beroepsopleiding Socratisch gespreksleider van Leren Filosoferenontwikkel je kennis en vaardigheden die je nodig hebt om op professionele wijze met kinderen en jongeren te filosoferen. Het resultaat hiervan is betekenisvol onderwijs dat aansluit op wat leerlingen willen. Hierdoor leren ze meer, én gaan ze gemotiveerder naar school. In een eventuele vervolgopleiding leiden de docenten van Leren Filosoferen – Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter – je op tot level 2-gespreksleider.
Gevestigd in Castricum en Utrecht.
Website: www.lerenfilosoferen.nl         Terug naar top.


Thomas More Hogeschool (Pabo)

Studenten aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo) leren in diverse modules filosofische en levensbeschouwelijke gesprekken met kinderen te begeleiden (level 1). Als ze zich daarin willen specialiseren tot professional (level 2), kunnen ze ook de vakverdieping filosoferen met kinderen volgen, verzorgd door Rudolf Kampers en Marjolein Oud.

Website: www.thomasmorehs.nl         Terug naar top


Beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren (FmKJ)
Deze ISVW-beroepsopleiding leert je om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en te zorgen dat het filosofisch blijft. Kenmerkend is dat er naast veel oefenen ook achtergrondkennis van de filosofie aangereikt wordt.
De opleiding wordt verzorgd in Leusden
Website: http://isvw.nl/fmkj     Terug naar top


Wereldwijs

Wereldwijs is opgericht door Karen Faber. Zij is trainer en docent. Ze hoopt met haar werk leerkrachten en andere opvoeders te inspireren om ruimte te maken voor een goed gesprek. Maak vrije ruimte om je eens te verwonderen over dat wat vanzelfsprekend lijkt. Kinderen staan vragend in de wereld, en vinden het spannend en leuk om zo’n denkavontuur aan te gaan!
Gevestigd in Groesbeek / Nijmegen. Website: www.wereldwijs-filosoferen.nl       Terug naar top.


Groot Denkraam 

Volgens Marja van Rossum is filosoferen onderzoeken. Je samen met anderen verdiepen in het hoe, wat en waarom van een bepaalde kwestie. Speculatief denken: je steeds afvragen hoe het eigenlijk zit, of hoe het zou kunnen zijn. De ideeën die daarbij naar boven komen onderzoek je dan verder: klopt het? Daarbij ga je zorgvuldig, kritisch en analytisch aan de gang. Marja biedt daarbij veel praktische handvatten. Bekijk voor meer achtergronden, onderwerpen, lesmateriaal en manieren om te filosoferen haar website. Gevestigd in Delft.
Website: www.grootdenkraam.nl       Terug naar top.


Oblimon

Bij Oblimon zijn mensen aangesloten met een achtergrond in onder meer theologie, filosofie, religiewetenschap, beeldende kunst en muziek. Onze voornaamste maar zeker niet enige doelgroep is het basisonderwijs. Wij ondersteunen en adviseren mensen die in het basisonderwijs werken in het vormgeven aan en ontwikkelen van de levensbeschouwelijke identiteit van hun school. Wij richten ons daarbij zowel op visieontwikkeling als op concrete onderwijsactiviteiten. In onze cursussen maakt u kennis met werkvormen en gesprekstechnieken, en met allerlei filosofische thema’s. Het accent ligt op oefenen: in het leiden van gesprekken, in het stellen van goede vragen en in helder redeneren. We onderzoeken ook de verbanden tussen filosofie en levensbeschouwing. Gevestigd in Arnhem.
Website: www.oblimon.nl            Terug naar top.


Rob Bartels

Schrijft en doceert graag over filosoferen met kinderen. Zijn handboek Kinderen leren filosoferen wordt veel gebruikt op pabo’s, en zijn proefschrift Democratie leren door filosoferen uit 2013 is actueler dan ooit.
Website: www.blauwepunt.nl     Terug naar top.


De Denkschool

De denkschool biedt lessen, workshops, cursussen en trainingen filosofie en filosoferen met kinderen om de denkkracht van jong en oud aan te jagen. Leonie van Wees, Caroline van Twillert en Mirjam Poolster werken in zowel het primair, voortgezet als beroepsonderwijs. Gevestigd in Vlaardingen
Website: www.dedenkschool.nl        Terug naar top.


Nanda van Bodegraven

Sinds 1998 is Nanda betrokken bij filosoferen met kinderen op scholen en in het jeugdwerk. Ze traint volwassen in het begeleiden van een filosofisch gesprek. Bijvoorbeeld door hulpmiddelen te zoeken, zoals kinderen een tekening te laten maken, of een verhaal. Of, door het bord bij het gesprek te gebruiken om overzicht te bieden van het gesprek. Ook heeft ze diverse boeken met helder gestructureerde lessen, lesbrieven en artikelen over dit onderwerp geschreven. Gevestigd in Amsterdam.
Website: www.nandavanbodegraven.nl       Terug naar top.


Bronsveld training en advies

Alexandra Bronsveld begeleidt als sparringpartner en trainer scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij professionaliseringstrajecten en innovatie. Haar expertisegebieden zijn filosoferen met kinderen en leren voor het leven in de 21ste eeuw. Dit laatste betekent voor haar een geïntegreerde aanpak waarin verwondering, kritisch en creatief denken, lesgeven vanuit passie en contact en project gestuurd onderwijs centraal staan. Gevestigd in Utrecht.
Website: www.alexandrabronsveld.nl          Terug naar top.


Filosoferen in de klas

Kinder- en organisatiefilosoof Marianne Scheeper richtte in 2014 Filosoferen in de Klas op, waaraan tevens kinderfilosofen Linda van Denderen en Laura Minderhoud verbonden zijn. Naast opleidingen kinderfilosofie en (meerdaagse) trainingen op scholen en bibliotheken, worden op diverse scholen en uiteenlopende instellingen filosofische workshops gegeven. Marianne is ook mediacoach en daarnaast gespecialiseerd in burgerschapsthema’s, sociale veiligheid en polarisatie. Gevestigd in Den Haag.
Website: www.filosoferenindeklas.nl          Terug naar top.


Socratisch Gesprek

Kristof van Rossum is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering. Samen met Hans Bolten verzorgt hij een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksbegeleider onder andere aan de ISVW. Hij  is lector aan de Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie van de KULeuven waar hij een jaarlijks seminarie ‘Filosoferen met kinderen en adolescenten leidt. Hij is docent filosofie en (beroeps)ethiek aan de Odisee Hogeschool Brussel. studeerde zelf in Leuven (KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU) zowel religiewetenschappen als filosofie. Hij publiceert o.a. over praktische filosofie, vrouwelijke filosofen, ethiek en humor.
Website: www.socratischgesprek.be          Terug naar top.


Sabine Wassenberg

Sabine Wassenberg is filosoof en auteur van onder meer Kinderlogica – filosoferen in een multiculturele klas, 4 x de puzzelboeken Het Onwijs Grote Filosofie Doeboek, uitgaves van Filosofie Magazine, en de kinderboeken Philo & Sophia en  De Zoon van de Gazelle. Ook schreef ze met Maaike Merckens meerdere boeken met lessen voor in de klas, zoals Ik zag twee beren filosoferen en  Ik zag twee apen wetenschapen.
Sabine geeft trainingen in Filosoferen met Kinderen, verzorgt lesprogramma’s en schrijft voor tijdschriften zoals Mensenkinderen en Volzin. Ook is ze docent bij de UvA en Kunstacademie Artemis en trainer Weerbaar Opvoeden en trainer/coach in een Opleiding Persoonlijk Leiderschap op Ibiza van trainingsbureau Meglio.

Website: www.sabinewassenberg.nl         Terug naar top


Denklus

Denklus staat voor de gemeenschap (community) van denken, de dialogische vorm, de betrokkenheid, de verbinding van jijzelf en de ander. We filosoferen met elkaar in een veilige omgeving onder professionele begeleiding. Denklus is praktisch in denken en doen! Denklus verwijst ook naar klussen, want in onze Denk-klussen gaan we echt aan de slag. Denklus filosofiepraktijk staat voor creatief, divers  en nieuwsgierig filosofisch onderzoek dat plaats heeft in ieders dagelijks leven, jong en oud. De filosofiepraktijk van Denklus biedt (online) filosofiesessies voor kinderen vanaf 4 jaar, (groot)ouders,  jongeren, volwassenen en professionals die met kinderen willen filosoferen. Denklus geeft jouw denken handen en voeten. Gevestigd in Capelle a/d Ijssel.
Website: www.denklus.nl                   Terug naar top


Vivienne Janssen / het Hoofdpodium.nl
Vivienne filosofeert o.a. met kinderen op basisscholen, bedenkt filosofische intermezzi of noem het mobiele ‘pop-ups’ die overal en nergens jouw denkhoofd aanzetten.
Vivienne geeft ook de introductieworkshop filosoferen met kinderen. Waar je de grondbeginselen en vaardigheden van het filosoferen leert en zo de eerste stappen zet in het filosoferen met kinderen.
In de workshop worden praktijkoefeningen afgewisseld met theorie en werkvormen en bekijken we filmpjes over filosoferende kinderen. Daarnaast voer je met elkaar een filosofisch gesprek, zodat je ervaart wat de verschillende technieken en vragen doen.
Of volg eens de workshop ‘Zet jouw vraag op de kaart’. Dit is een meer creatieve denkworkshop waar je zelf een filosofische ansichtkaart maakt. Hoe? We gaan aan de slag met de filosofische vraag, wat voor vraag dat dan precies is en uiteindelijk bedenk je zelf een pakkende filosofische vraag over een bepaald thema (bijvoorbeeld over iets dat speelt op school, werk etc). En die zet je dan op de kaart! Heel leuk om te versturen, weg te geven of om met elkaar over te filosoferen. Alle workshops kunnen op maat  worden  gemaakt.

Heb  je  vragen  over  de   workshops?   Neem   dan   contact   op   met: Vivienne Janssen /www.hethoofdpodium.nl                                         Terug naar top