Opleiders

Op zoek naar een opleiding, training tot kinderfilosoof in de buurt?

Hieronder vind je een aantal organisaties en mensen op een rij uit de CKN-beroepsgroep die gecertificeerde cursussen of opleidingen aanbieden. Ze leiden op tot level 1 of level 2 kinderfilosofen. Daarmee wordt de standaard van de opleidingen aangegeven.

WonderWhy
WonderWhy wil probleem oplossen, creatief denken, kritisch denken, zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren, enkele van de 21ste eeuwse vaardigheden, ontwikkelen door te filosoferen. Maar ook Burgerschap, morele vorming en Bildung (persoonlijke ontwikkeling) is volgens WonderWhy gediend met de activiteit van het filosofische gesprek. Neem voor trainingen, lessen en methodes contact op met Maaike Merckens Bekkers.
Gevestigd in Amsterdam.
Website: www.wonderwhy.nl            Terug naar top.

Leren Filosoferen
Het doel van Leren Filosoferen is het bevorderen van onderzoeksgesprekken waarin deelnemers nieuwe inzichten en handelingsperspectieven verkennen. Leren Filosoferen werkt met de socratische methode. Ze leiden filosofische gesprekken en trainen mensen in het zelf leiden van die gesprekken. Ook begeleiden ze organisaties in visieontwikkeling met een aanpak die nauw aansluit op het socratisch gesprek. Verder faciliteren ze bestuurders in scenariodenken met behulp van de scenariomethode. En Leren Filosoferen traint kunstvakdocenten en museumdocenten met Kunst & jij.
Gevestigd in Castricum en Utrecht.
Website: www.lerenfilosoferen.nl         Terug naar top.

Thomas More Hogeschool (Pabo)
Volg je de Pabo-opleiding  op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam, dan krijg je te maken met filosoferen met kinderen en jongeren. In die mate dat je we je als level 2 (professional) beschouwen. Thomas More (1478-1535) was een Engels renaissance-humanist, jurist, filosoof en staatsman. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia (1516), waarin hij het politieke systeem van een ideale niet-bestaande eilandstaat beschrijft.
Website: www.thomasmorehb.nl            Terug naar top

Filosovaardig
Filosovaardig ofwel Fabien van der Ham, staat voor echte gesprekken met kinderen! Fabien is bekend van de praatprikkels en speelse boeken met een filosofische twist. Op haar site kun je heel veel tips en inspiratie vinden om te filosoferen met kinderen.
Gevestigd in Groningen.
Website: www.filosovaardig.nl          Terug naar top.

Beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren (FmKJ)
Deze ISVW-beroepsopleiding leert je om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en te zorgen dat het filosofisch blijft. Kenmerkend is dat er naast veel oefenen ook achtergrondkennis van de filosofie aangereikt wordt.
De opleiding wordt verzorgd in Leusden
Website: https://isvw.nl/activiteit/fmkj-2020/      Terug naar top

Wereldwijs
Wereldwijs is opgericht door Karen Faber. Zij is trainer en docent. Ze hoopt met haar werk leerkrachten en andere opvoeders te inspireren om ruimte te maken voor een goed gesprek. Maak vrije ruimte om je eens te verwonderen over dat wat vanzelfsprekend lijkt. Kinderen staan vragend in de wereld, en vinden het spannend en leuk om zo’n denkavontuur aan te gaan!
Gevestigd in Groesbeek. Website: www.wereldwijs-filosoferen.nl       Terug naar top.

Groot Denkraam
Volgens Marja van Rossum is filosoferen onderzoeken. Je samen met anderen verdiepen in het hoe, wat en waarom van een bepaalde kwestie. Speculatief denken: je steeds afvragen hoe het eigenlijk zit, of hoe het zou kunnen zijn. De ideeën die daarbij naar boven komen onderzoek je dan verder: klopt het? Daarbij ga je zorgvuldig, kritisch en analytisch aan de gang. Marja biedt daarbij veel praktische handvatten. Bekijk voor meer achtergronden, onderwerpen, lesmateriaal en manieren om te filosoferen haar website. Gevestigd in Delft.
Website: www.grootdenkraam.nl       Terug naar top.

Oblimon
Bij Oblimon zijn mensen aangesloten met een achtergrond in onder meer theologie, filosofie, religiewetenschap, beeldende kunst en muziek. Onze voornaamste maar zeker niet enige doelgroep is het basisonderwijs. Wij ondersteunen en adviseren mensen die in het basisonderwijs werken in het vormgeven aan en ontwikkelen van de levensbeschouwelijke identiteit van hun school. Wij richten ons daarbij zowel op visieontwikkeling als op concrete onderwijsactiviteiten. In onze cursussen maakt u kennis met werkvormen en gesprekstechnieken, en met allerlei filosofische thema’s. Het accent ligt op oefenen: in het leiden van gesprekken, in het stellen van goede vragen en in helder redeneren. We onderzoeken ook de verbanden tussen filosofie en levensbeschouwing. Gevestigd in Arnhem.
Website: www.oblimon.nl            Terug naar top.

Rob Bartels
Schrijft en doceert graag over filosoferen met kinderen. Zijn handboek Kinderen leren filosoferen wordt veel gebruikt op pabo’s, en zijn proefschrift Democratie leren door filosoferen uit 2013 is actueler dan ooit. Gevestigd in Alkmaar.
Website: rob1sept.home.xs4all.nl/rob.htm     Terug naar top.

De Denkschool
De denkschool biedt lessen, workshops, cursussen en trainingen filosofie en filosoferen met kinderen om de denkkracht van jong en oud aan te jagen. Leonie van Wees, Caroline van Twillert en Mirjam Poolster werken in zowel het primair, voortgezet als beroepsonderwijs. Gevestigd in Vlaardingen.
Website: www.dedenkschool.nl        Terug naar top.

Nanda van Bodegraven
Sinds 1998 is Nanda betrokken bij filosoferen met kinderen op scholen en in het jeugdwerk. Ze traint volwassen in het begeleiden van een filosofisch gesprek. Bijvoorbeeld door hulpmiddelen te zoeken, zoals kinderen een tekening te laten maken, of een verhaal. Of, door het bord bij het gesprek te gebruiken om overzicht te bieden van het gesprek. Ook heeft ze diverse boeken met helder gestructureerde lessen, lesbrieven en artikelen over dit onderwerp geschreven. Gevestigd in Amsterdam.
Website: www.nandavanbodegraven.nl       Terug naar top.

Bronsveld training en advies
Alexandra Bronsveld begeleidt als sparringpartner en trainer scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij professionaliseringstrajecten en innovatie. Haar expertisegebieden zijn filosoferen met kinderen en leren voor het leven in de 21ste eeuw. Dit laatste betekent voor haar een geïntegreerde aanpak waarin verwondering, kritisch en creatief denken, lesgeven vanuit passie en contact en project gestuurd onderwijs centraal staan. Gevestigd in Utrecht.
Website: www.alexandrabronsveld.nl          Terug naar top.

Filosoferen in de klas
Filosoferen in de klas is een driemans-organsiatie van Marianne Scheeper, Linda van Denderen en Laura Minderhoed. Gevestigd in Utrecht.
Website: www.filosoferenindeklas.nl          Terug naar top.

Socratisch Gesprek
Kristof van Rossum is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering. Samen met Hans Bolten verzorgt hij een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksbegeleider onder andere aan de ISVW. Hij  is lector aan de Specifieke Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en Filosofie van de KULeuven waar hij een jaarlijks seminarie ‘Filosoferen met kinderen en adolescenten leidt. Hij is docent filosofie en (beroeps)ethiek aan de Odisee Hogeschool Brussel. studeerde zelf in Leuven (KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU) zowel religiewetenschappen als filosofie. Hij publiceert o.a. over praktische filosofie, vrouwelijke filosofen, ethiek en humor.
Website: www.socratischgesprek.be          Terug naar top.

Sabine Wassenberg
Drs. Sabine Wassenberg (1981) is als filosofe afgestudeerd, Ze verzorgt opleidingen kinderfilosofie, organiseert filosofische workshops en trainingsdagen op scholen of andere instellingen. In januari 2015 verscheen haar boek Mijn Ego & Ik, over de beleving van de geest en wetenschap over het brein en meditatie. Het boek Kinderlogica, over ervaringen van Maaike Merckens en Sabine in de klas, verscheen in 2017 en recenter schreef ze twee afleveringen van Het Onwijs Grote Filosofie Doeboek (2018 en 2020).
Website: www.sabinewassenberg.nl         Terug naar top

Denklus
Denklus staat voor de gemeenschap (community) van denken, de dialogische vorm, de betrokkenheid, de verbinding van jijzelf en de ander. We filosoferen met elkaar in een veilige omgeving onder professionele begeleiding. Denklus is praktisch in denken en doen! Denklus verwijst ook naar klussen, want in onze Denk-klussen gaan we echt aan de slag. Denklus filosofiepraktijk staat voor creatief, divers  en nieuwsgierig filosofisch onderzoek dat plaats heeft in ieders dagelijks leven, jong en oud. De filosofiepraktijk van Denklus biedt (online) filosofiesessies voor kinderen vanaf 4 jaar, (groot)ouders,  jongeren, volwassenen en professionals die met kinderen willen filosoferen. Denklus geeft jouw denken handen en voeten. Gevestigd in Capelle a/d Ijssel.
Website: www.denklus.nl                   Terug naar top.