CKN Zoomt #3 Persoonlijk manifest met Pieter Mostert

Datum | zaterdag 21 mei 2022 via zoom
Tijd | 11 .00 – 12.30 uur
Prijs | gratis
Aanmelden | meld je voor 19 mei aan via deze link


Een manifest maak je omdat je de wereld kenbaar wilt laten maken wat jij vindt dat er broodnodig moet gebeuren of veranderen. Je bent overtuigd van het belang van filosoferen met kinderen, maar hoe maak je dit op een bondige en overtuigende manier kenbaar?

Een persoonlijk manifest is stellig, niet van “ik vind …” of “ik maak wel mee dat …”. In een manifest kies je je werkwoorden – woorden die het werk doen – en je beelden zorgvuldig, zonder dat het mooi-schrijverij wordt.

Een manifest kan bijvoorbeeld zo beginnen: “Van alle dingen in het leven die niemand je hoeft te leren is filosoferen er een”.

Leg klaar wat je al eens hebt geschreven, maar wat nog geen persoonlijk manifest is. Online overleggen we met elkaar en geven we feedback. Schrijven doe je aan je eigen tafel.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je de zoomlink en meer inspiratie over het schrijven van je manifest.


Pieter Mostert is onder meer verbonden aan Het Nieuwe Trivium. Hij is een echte ontwikkelaar van nieuwe vormen om het filosoferen in praktijk te brengen. Eerder gaf Mostert een Masterclass over deze vormen. Hierin kwam het onderdeel ‘Het persoonlijk manifest’ ook als oefening aan bod. Hier lees je een verslag. 

Hieronder meer over en door Pieter Mostert.

Audio-opname – Pleidooi voor Onbenulligheid van Pieter Mostert

40 jaar geleden schreef Pieter Mostert een nog altijd actueel pleidooi voor FmKJ in het onderwijs