Home » Onderzoek » Een filosofische kijk op de kwaliteit van onderwijs – onderzoek door Cees van den Bergh

Een filosofische kijk op de kwaliteit van onderwijs – onderzoek door Cees van den Bergh

Hoe kan filosofie bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs?

Deze vraag stelde Cees van den Bergh ten behoeve van zijn stageonderzoek voor CKN. Cees is masterstudent Praktische Filosofie aan Rijksuniversiteit Nijmegen en heeft zijn praktijkstage bij CKN met goed gevolg afgerond.

Cees onderzoekt de vraag aan de hand van de filosofieën van Martha Nussbaum, Gert Biesta, Jan Bransen en Henk Oosterling. Hij toont dat goed onderwijs gebaat is bij filosofische vragen van (onderwijs)filosofen. Ze tonen waar het aan ontbreekt en wat er nodig is om leerlingen in vrijheid tot kritische en democratische burgers op te voeden en dat filosoferen met kinderen en jongeren hieraan een bijdrage kan leveren.

Het is interessant te zien hoe deze reuzen de weg voor kinderfilosofie in het onderwijs hebben geprepareerd. We hopen dat deze uiteenzetting een steun in de rug kan zijn voor de borging van kinderfilosofie in het onderwijscurriculum.

Het hele onderzoek kun je hier lezen: Een filosofische kijk op de kwaliteit van onderwijs 

Cees maakt van de hoofdstukken los te lezen artikelen die vanaf maart 2022 op deze site zullen verschijnen. Houdt de CKN-nieuwsbrief in de gaten!

Geschreven door:

Cees Bergh, van den

Meer artikelen uit dit dossier:
Share This