Kinderfilosofen level 2

Op zoek naar een kinderfilosoof in de buurt?

Hieronder vind je een aantal mensen op een rij die tot de CKN-beroepsgroep (level 2) behoren en als zodanig beschikbaar zijn.

Vivienne Janssen / het Hoofdpodium – Utrecht
Vivienne Janssen van ‘het Hoofdpodium’ (voorheen Wijsgierig Aagje) wil een brug slaan tussen filosofie (het denken) en kunst en cultuur. In de klas en op een podiumlocatie met fysieke, interactieve projecten. Zoals ‘Filosofietsje’ en het ‘Filosofiebos’. Filosoferen is volgens Vivienne een manier om mentaal weerbaarder te worden. Met enkel de vraag als ‘denkwapen’. Je leert hoe een vraag jou kan helpen op school, thuis en in lastige situaties. Vivienne richt zich op alledaagse, cruciale, essentiële (levens)vragen bij kinderen, ouders en professionals.
Website: www.hethoofdpodium.nl              Terug naar top.

Else de Jonge / De tafel van Sofie – Amsterdam
Else de Jonge studeerde logica en analytische filosofie en werkt als zelfstandig ondernemer. Zij schrijft teksten en maakt boeken en bladen in opdracht. Recent stelde zij samen met Wouter Slob Empirische Logica samen, een bundeling met essays over logica, wetenschap en politieke cultuur, van de Noors-Nederlandse filosofe Else Barth. Daarnaast filosofeert zij met kinderen. Het accent in haar lessen ligt op analytische en argumentatieve vaardigheden. Het belangrijkste doel dat zij nastreeft met haar filosofieprogramma’s is kinderen intellectueel zelfstandig(er) en weerbaar(der) te maken.
Website: www.detafelvansofie.nl           Terug naar top.

Liesbeth Eshuis / Stichting Denkbeeld – Rotterdam
Stichting Denkbeeld initieert, stimuleert en bevordert educatieve projecten die de gebieden filosofie, theologie, kunst en cultuur – en met name hun samenhang – als onderwerp hebben. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van mensen in de Nederlandse samenleving. Stichting Denkbeeld is een initiatief van Liesbeth Eshuis en Sigrid Schumacher.
Website: linkedin                 Terug naar top.

Sigrid Schumacher / Stichting Denkbeeld – Rotterdam
Stichting Denkbeeld initieert, stimuleert en bevordert educatieve projecten die de gebieden filosofie, theologie, kunst en cultuur – en met name hun samenhang – als onderwerp hebben. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van mensen in de Nederlandse samenleving. Stichting Denkbeeld is een initiatief van Liesbeth Eshuis en Sigrid Schumacher.
Website: linkedin                Terug naar top.

Linda van Denderen / Filosoferen in de klas – Utrecht          Terug naar top.

Paulien Hilbrink / O is dat zo? – Amstelveen
Paulien Hilbrink komt uit het basisonderwijs en is filosoof. Een brede basis om te filosoferen met kinderen in het basisonderwijs. Ze houdt ervan kinderen serieus te nemen en ze met elkaar te laten reflecteren op de gedachten die ze hebben over de wereld om hen heen. Ze schept de gelegenheid om kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan over filosofische vraagstukken. Zij bepalen zèlf de inhoud en vormen hun eìgen mening. Zo verbeteren kinderen hun denkvaardigheden en leren ze vragen stellen. In 2019 breidt ze haar werkveld uit naar senioren en ouders en andere opvoeders. Gevestigd in Amstelveen
Website: www.oisdatzo.nl                 Terug naar top.

Sylwia Falinska – Arnhem             Terug naar top.

Frederike de Jong – Amsterdam
Frederike de Jong heeft filosofie gestudeerd. Haar specialisatie is wetenschapsfilosofie. Ook heeft ze een diëtistenopleiding en een opleiding tot transpersoonlijk regressietherapeut afgerond. Sinds 2002 geeft ze les op een school in het voortgezet onderwijs. Ze geeft  de vakken levensbeschouwing en filosofie. Boeken van haar hand zijn: Gouden tips voor een goed gewicht, De wijsheid van Sophia en Ik schenk je een vrucht van de boom van leven. Voor het onderwijs schreef ze de essays Wat is kennis en hoe komen we eraan? en Het ontwarren van de gordiaanse knoop in het onderwijs (Nivoz.nl). Door haar brede vorming (onderwijs, gezondheidszorg, religie en spiritualiteit) weet ze meerdere kennisvelden te betrekken bij het formuleren van een antwoord op de uitdagingen van deze tijd.
Website of LinkedIn             Terug naar top.

Marja van Rossum / Groot Denkraam – Delft
Volgens Marja van Rossum is filosoferen onderzoeken. Je samen met anderen verdiepen in het hoe, wat en waarom van een bepaalde kwestie. Speculatief denken: je steeds afvragen hoe het eigenlijk zit, of hoe het zou kunnen zijn. De ideeën die daarbij naar boven komen onderzoek je dan verder: klopt het? Daarbij ga je zorgvuldig, kritisch en analytisch aan de gang. Marja biedt daarbij veel praktische handvatten. Bekijk voor meer achtergronden, onderwerpen, lesmateriaal en manieren om te filosoferen haar website.
Website: www.grootdenkraam.nl         Terug naar top.

Fabien van der Ham / Filosovaardig – Groningen
Filosovaardig ofwel Fabien van der Ham, staat voor echte gesprekken met kinderen! Fabien is bekend van de praatprikkels en speelse boeken met een filosofische twist. Op haar site kun je heel veel tips en inspiratie vinden om te filosoferen met kinderen.
Website: www.filosovaardig.nl          Terug naar top.

Maaike Merckens-Bekker / Wonderwhy – Amsterdam
Met WonderWhy werkt Maaike Merckens aan probleem oplossen, creatief denken, kritisch denken, zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren, enkele van de 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkelen – door te filosoferen. Maar ook burgerschap, morele vorming en bildung (persoonlijke ontwikkeling) is volgens WonderWhy gediend met de activiteit van het filosofische gesprek. Neem voor trainingen, lessen en methodes contact op met Maaike Merckens-Bekkers.
Website: www.wonderwhy.nl          Terug naar top

Karen Faber / Wereldwijs – Nijmegen
Wereldwijs is opgericht door Karen Faber. Zij is trainer en docent. Ze hoopt met haar werk leerkrachten en andere opvoeders te inspireren om ruimte te maken voor een goed gesprek. Maak vrije ruimte om je eens te verwonderen over dat wat vanzelfsprekend lijkt. Kinderen staan vragend in de wereld, en vinden het spannend en leuk om zo’n denkavontuur aan te gaan!
Website: www.wereldwijs-filosoferen.nl         Terug naar top.

Liesbeth Vroemen / Oblimon –  Arnhem
Oblimon geeft trainingen rond filosoferen met kinderen en maakt lesmateriaal. Naast een basistraining zijn er cursussen en workshops ‘filosoferen met kinderen over kunst’, ‘filosoferen over levensvragen’ en ‘filosoferen en interreligieuze dialoog’. In de trainingen maak je kennis met een grote variatie aan speelse werkvormen en mag je lekker veel oefenen en uitproberen.
Website: http://oblimon.nl/index.php/filosoferen      Terug naar top

Rudolf Kampers – Leren filosoferen – Utrecht

Rudolf Kampers – Leren filosoferen & Thomas More Hogeschool – Utrecht & Rotterdam

Rudolf helpt leerkrachten die zich met hun leerlingen weten opgesloten in het onderwijssysteem. Dat doet hij door ze te ondersteunen bij het creëren van vrije ruimte voor het onderzoek van eigen vragen en kwesties. Als opleidingsdocent filosoferen met kinderen aan de Thomas More Hogeschool én als docent bij Leren Filosoferen helpt hij je met de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om op professionele wijze met kinderen en jongeren te filosoferen. Het resultaat hiervan is betekenisvol onderwijs dat aansluit op wat leerlingen willen. Hierdoor leren ze meer, én gaan ze gemotiveerder naar school.

Website: www.lerenfilosoferen.nl          Terug naar top.

Olga Faber – Amsterdam
Tijdens haar werk als Erfgoededucator bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Olga Faber zich altijd afgevraagd of er meer met cultureel erfgoed te doen zou zijn dan leerlingen mee te nemen in historische en/of technische feiten. Na de opleiding FmKJ bij de ISVW weet ze dat zeker. De historische omgeving biedt uitgelezen mogelijkheden voor het stellen van filosofische vragen. Over identiteit, over mooi en lelijk/goed en slecht, over taal versus beeld, over droom en werkelijkheid, over schoonheid, over tijd …………. de mogelijkheden zijn eindeloos!
LinkedIn: Olga Faber          Terug naar top.

Heleen Weber / Heleen spreekt – Delden
Heleen Weber is in het dagelijks leven docent Nederlands in de hoogste klassen van het havo en vwo. Ze vindt het heerlijk om met taal te spelen en telkens weer op zoek te gaan naar die wijze van zeggen die in de betreffende situatie de meeste zeggingskracht heeft. Heleen kan een filosofisch gesprek met kinderen of jongeren organiseren en begeleiden. Dat kan op scholen, maar bij voorbeeld ook in bibliotheken of boekhandels. Ze zet  samen met de betreffende groep naar aanleiding van vrijwel ieder willekeurig thema een gesprek, een spel bijna, in gang van vragen en bedachtzame antwoorden; antwoorden waarover is nagedacht.
Website: www.heleenspreekt.nl            Terug naar top

Fronnie Biesma / Fronnie Filosoof – Amsterdam
Fronnie Biesma – Fronnie Flex – Fronnie Filosoof. Schrijft, denkt, doet, en filosofeert alleen of met anderen. En dat laatste het liefst socratisch bouwend aan vertraagde tussenruimtes. Met middelbare scholieren leren hoe je filosofische gesprekken leidt met andere leerlingen of gewoon op straat. Met mensen in organisaties op zoek naar wat nu echt van waarde is; en individuele zoektochten met grote en kleine mensen.
Website: www.alarmeuropa.nl en www.ondertussenonderweg.nl

Fred Delhaas – Bergschenhoek
Filosofie, en in het bijzonder filosofische gespreksvaardigheden, vindt hij een belangrijk middel om leerlingen handvatten mee te geven voor hun brede persoonsvorming en hun ontwikkeling tot democratisch burger. Dat is de reden dat hij, na het behalen van het vwo-diploma filosofie in 2016, de opleiding “Filosoferen met kinderen en jongeren” bij het ISVW in Leusden heeft gevolgd. Wekelijks geeft hij filosofieles op de basisschool in Rotterdam, waar hij werk als intern begeleider, aan de groepen 1 t/m 8. Daar ervaart hij elke week weer dat filosoferen met kinderen ook gewoon heel erg leuk is! “Verwondering” is wat hij vaak in de ogen van de kinderen ziet. Maar ook hijzelf verwondert zich geregeld over het filosofische denken van soms erg jonge kinderen. Zijn inspiratiebronnen zijn Gert Biesta, Philippe Meirieu, Max van Manen, Wouter Pols, Hester IJsseling, Joop Berding, Pedro De Bruyckere, Catherine C. McCall, Kristof van Rossum en Pieter Mostert.
Linkedin-profiel:
Fred Delhaas.           Terug naar top

Doenja Heemsbergen / Denkkrachtcentrale – Amsterdam
Kinderen hebben behoefte aan onderzoekende gesprekken over échte onderwerpen die hen beroeren omdat ze ertoe doen. Vanuit nieuwsgierigheid naar hoe kinderen denken, begeleidt Doenja Heemsbergen hun gesprek, maakt ze het filosofisch en wakkert daarbij een open levenshouding aan. Ze ervaren dat gemeenschappelijke denkkracht groter en inspirerender is dan die van ieder individueel. Een bouwwerk van gedachten is waardevoller dan je gelijk halen. Het onderzoek is bij Doenja leidend; ‘denkgereedschappen’ ontwikkelen en logisch redeneren zijn belangrijke gevolgen van filosoferen, maar geen hoofddoel. Het draait om de kracht van het gesprek. Kinderen groeien doordat ze met iets wezenlijks bezig zijn. Liefde voor het denken is een essentiële bron!
Website: www.denkkrachtcentrale.nl         Terug naar top

Judith Damhuis / Uzumee talentontwikkeling – Den Dolder
Judith Damhuis is specialist hoogbegaafdheid en zij-instromer in het basisonderwijs. Filosofie vindt ze belangrijk voor kinderen omdat ze leren denken door het filosoferen. Kinderen leren heel veel op school, maar leren denken zit daar niet bij. Bovendien heeft filosoferen en positief effect op de schoolresultaten. U kunt Judith inhuren voor het geven van filosofielessen.
Website: www.uzumee.nl        Terug naar top

Gerard Kooistra – Benschop
De werkzaamheden van Gerard Kooistra liggen op het gebied van theater, filosofische gesprekken en het lesgeven aan anderstaligen en ‘kansarme’ studenten. In mijn lessen combineer ik deze elementen. Zo werk ik veel met TPR en vraag-gestuurde communicatie. Ik heb ook filosofische gesprekken gevoerd met groepen leerlingen van het vmbo in het kader van mijn opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren van het ISVW. Mijn ambitie en drijfveer bij het lesgeven en theatermaken is om samen met de deelnemers van hun door de buitenwereld beschouwde “beperkingen” een expertise te maken.
Website: www.gerardkooistra.nl       Terug naar top

Kiki Vos de Wael / VOSKI – Deventer
LinkedIn-profiel: Kiki Vos de Wael        Terug naar top

Jan Bram van Luit / Van Luit coach – Hilversum

                                                                   Terug naar top

Annelies Appelhof / De zAAk A – Amsterdam
De belangrijkste waarde van FmKJ is voor Annelies Appelhof dat kinderen er op een goede manier door leren nadenken: consistent, constructief, creatief, onderbouwd. Kinderen worden uitgenodigd om hun eigen gedachten te onderzoeken, met behulp van die van anderen. Ze leren argumenten geven en op waarde schatten, juist redeneren en andere invalshoeken kiezen. Naast een accent op denkvaardigheden, legt ze graag een accent op ontregeling. Door kinderen een beetje uit balans te brengen, daagt Annelies ze uit om hun denken ‘aan’ te zetten. Naast kinderfilosoof is Annelies Appelhof jeugdtheatermaker en actrice en haalde ze  een master Klinische-Ontwikkelingspsychologie.
Website: www.dezaaka.nl          Terug naar top

Theo Klungers / Posicom – Weesp
Website: www.posicom.nl         Terug naar top

Annefieke Bonants – Leiden
Annefieke rondde de opleiding bij het ISVW af. abonants@hotmail.com Terug naar top

Marthe Frederik / Ideeënjacht- Utrecht
Marthe rondde de opleiding bij het ISVW af. ideeenjacht@gmail.com Terug naar top

Ilse Daems / Denkpiste – Antwerpen
ilse daems | huurwoordenaar en speelduivel | levenslange legofanaat | extreem allergisch voor vis én voor schoolse methodes | expert in buiten de lijntjes kleuren | deed met onnoemelijk veel plezier de opleiding fmkj aan de isvw [kan dus ook rijmen en dichten zonder haar gat op te lichten ] | filosofeert met kleuters en lagere schoolkinderen | coacht theatermakers en ander kunstenvolk | is een bedenker, verzinner en materialenmaker | heeft haar basiskamp ‘denkpiste’ in antwerpen | http://www.denkpiste.be Terug naar top

Astrid Hamster-van den Heuvel
Astrid heeft een achtergrond in training en ontwikkeling. Zij rondde de opleiding FMKJ bij het ISVW af en is student Toegepaste Filosofie.Terug naar top