Kinderfilosofen level 2

Op zoek naar een kinderfilosoof in de buurt?

Hieronder vind je een aantal mensen op een rij die tot de CKN-beroepsgroep (level 2) behoren en als zodanig beschikbaar zijn.

Vivienne Janssen / het Hoofdpodium – Utrecht
Vivienne Janssen van ‘het Hoofdpodium’ (voorheen Wijsgierig Aagje) wil een brug slaan tussen filosofie (het denken) en kunst en cultuur. In de klas en op een podiumlocatie met fysieke, interactieve projecten. Zoals ‘Filosofietsje’ en het ‘Filosofiebos’. Filosoferen is volgens Vivienne een manier om mentaal weerbaarder te worden. Met enkel de vraag als ‘denkwapen’. Je leert hoe een vraag jou kan helpen op school, thuis en in lastige situaties. Vivienne richt zich op alledaagse, cruciale, essentiële (levens)vragen bij kinderen, ouders en professionals. Standplaats: Utrecht.
Website: www.hethoofdpodium.nl              Terug naar top.

Kilian Schaap / Kleine Grote Denkers – Rotterdam
Vanaf 2017 hebben Kilian Schaap en Ruud Verbraak als missie om meer filosofie in het basisonderwijs te krijgen. Zij doen dit door leuke en toepasbare filosofielessen te maken voor bovenbouwgroepen op de basisschool. Centraal in het werk staan gamification en de match met de 21e-eeuwse vaardigheden en burgerschapsvorming. Ook verzorgen zij workshops voor leerkrachten over hoe je filosofeert met kinderen en gebruiken zij hun interdisciplinaire achtergrond om scholen te helpen met teambuilding en strategiebepaling.
Website: www.kleinegrotedenkers.nl          Terug naar top.

Ruud Verbraak / Kleine Grote Denkers – Rotterdam
Vanaf 2017 hebben Kilian Schaap en Ruud Verbraak als missie om meer filosofie in het basisonderwijs te krijgen. Zij doen dit door leuke en toepasbare filosofielessen te maken voor bovenbouwgroepen op de basisschool. Centraal in het werk vstaan gamification en de match met de 21e-eeuwse vaardigheden en burgerschapsvorming. Ook verzorgen zij workshops voor leerkrachten over hoe je filosofeert met kinderen en gebruiken zij hun interdisciplinaire achtergrond om scholen te helpen met teambuilding en strategiebepaling.
Website: www.kleinegrotedenkers.nl           Terug naar top.

Else de Jonge / De tafel van Sofie – Amsterdam
Else de Jonge studeerde logica en analytische filosofie en werkt als zelfstandig ondernemer. Zij schrijft teksten en maakt boeken en bladen in opdracht. Recent stelde zij samen met Wouter Slob Empirische Logica samen, een bundeling met essays over logica, wetenschap en politieke cultuur, van de Noors-Nederlandse filosofe Else Barth. Daarnaast filosofeert zij met kinderen. Het accent in haar lessen ligt op analytische en argumentatieve vaardigheden. Het belangrijkste doel dat zij nastreeft met haar filosofieprogramma’s is kinderen intellectueel zelfstandig(er) en weerbaar(der) te maken. Gevestigd in Amsterdam
Website: www.detafelvansofie.nl           Terug naar top.

Liesbeth Eshuis / Stichting Denkbeeld – Rotterdam
Stichting Denkbeeld initieert, stimuleert en bevordert educatieve projecten die de gebieden filosofie, theologie, kunst en cultuur – en met name hun samenhang – als onderwerp hebben. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van mensen in de Nederlandse samenleving. Stichting Denkbeeld is een initiatief van Liesbeth Eshuis en Sigrid Schumacher.
Website: linkedin                 Terug naar top.

Sigrid Schumacher / Stichting Denkbeeld – Rotterdam
Stichting Denkbeeld initieert, stimuleert en bevordert educatieve projecten die de gebieden filosofie, theologie, kunst en cultuur – en met name hun samenhang – als onderwerp hebben. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van mensen in de Nederlandse samenleving. Stichting Denkbeeld is een initiatief van Liesbeth Eshuis en Sigrid Schumacher.
Website: linkedin                Terug naar top.

Pablo Muruzábal Lamberti / Muziek en ethiek – Amsterdam
Pablo Muruzábal Lamberti is gespreksleider en filosofiedocent op verschillende scholen. Momenteel doet hij promotieonderzoek om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de filosofische dialoog. Daarbij richt hij zich op de luisterkant van het gesprek. Luisteren ziet hij daarbij als een actieve vorm van ontvankelijkheid of receptiviteit. Dat is dus meer dan zomaar horen: luisteren kost moeite en gaat niet vanzelf. Daarom betrekt Pablo muziek bij zijn onderzoek, omdat hij denkt dat muziek ons kan helpen bij het actief open stellen voor het onbekende. Met zijn onderzoek wil hij gespreksleiders helpen bij het vinden van mogelijkheden om de luistervaardigheid van alle betrokkenen te verbeteren, en daarmee de filosofische kwaliteit van het gesprek te waarborgen.
Website: www.muziekenethiek.com            Terug naar top.

Linda van Denderen / Filosoferen in de klas – Utrecht          Terug naar top.

Paulien Hilbrink / O is dat zo? – Amstelveen
Paulien Hilbrink komt uit het basisonderwijs en is filosoof. Een brede basis om te filosoferen met kinderen in het basisonderwijs. Ze houdt ervan kinderen serieus te nemen en ze met elkaar te laten reflecteren op de gedachten die ze hebben over de wereld om hen heen. Ze schept de gelegenheid om kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan over filosofische vraagstukken. Zij bepalen zèlf de inhoud en vormen hun eìgen mening. Zo verbeteren kinderen hun denkvaardigheden en leren ze vragen stellen. In 2019 breidt ze haar werkveld uit naar senioren en ouders en andere opvoeders. Gevestigd in Amstelveen
Website: www.oisdatzo.nl                 Terug naar top.

Sylwia Falinska – Arnhem             Terug naar top.

Frederike de Jong – Amsterdam
Frederike de Jong heeft filosofie gestudeerd. Haar specialisatie is wetenschapsfilosofie. Ook heeft ze een diëtistenopleiding en een opleiding tot transpersoonlijk regressietherapeut afgerond. Sinds 2002 geeft ze les op een school in het voortgezet onderwijs. Ze geeft  de vakken levensbeschouwing en filosofie. Boeken van haar hand zijn: Gouden tips voor een goed gewicht, De wijsheid van Sophia en Ik schenk je een vrucht van de boom van leven. Voor het onderwijs schreef ze de essays Wat is kennis en hoe komen we eraan? en Het ontwarren van de gordiaanse knoop in het onderwijs (Nivoz.nl). Door haar brede vorming (onderwijs, gezondheidszorg, religie en spiritualiteit) weet ze meerdere kennisvelden te betrekken bij het formuleren van een antwoord op de uitdagingen van deze tijd.
Website of LinkedIn             Terug naar top.

Marja van Rossum / Groot Denkraam – Delft
Volgens Marja van Rossum is filosoferen onderzoeken. Je samen met anderen verdiepen in het hoe, wat en waarom van een bepaalde kwestie. Speculatief denken: je steeds afvragen hoe het eigenlijk zit, of hoe het zou kunnen zijn. De ideeën die daarbij naar boven komen onderzoek je dan verder: klopt het? Daarbij ga je zorgvuldig, kritisch en analytisch aan de gang. Marja biedt daarbij veel praktische handvatten. Bekijk voor meer achtergronden, onderwerpen, lesmateriaal en manieren om te filosoferen haar website. Gevestigd in Delft
Website: www.grootdenkraam.nl         Terug naar top.

Fabien van der Ham / Filosovaardig – Groningen
Filosovaardig ofwel Fabien van der Ham, staat voor echte gesprekken met kinderen! Fabien is bekend van de praatprikkels en speelse boeken met een filosofische twist. Op haar site kun je heel veel tips en inspiratie vinden om te filosoferen met kinderen.
Gevestigd in Groningen.
Website: www.filosovaardig.nl          Terug naar top.

Maaike Merckens-Bekker / Wonderwhy – Amsterdam
Met WonderWhy werkt Maaike Merckens aan probleem oplossen, creatief denken, kritisch denken, zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren, enkele van de 21ste eeuwse vaardigheden ontwikkelen – door te filosoferen. Maar ook burgerschap, morele vorming en bildung (persoonlijke ontwikkeling) is volgens WonderWhy gediend met de activiteit van het filosofische gesprek. Neem voor trainingen, lessen en methodes contact op met Maaike Merckens-Bekkers.
Gevestigd in Amsterdam
Website: www.wonderwhy.nl          Terug naar top

Karen Faber / Wereldwijs – Nijmegen
Wereldwijs is opgericht door Karen Faber. Zij is trainer en docent. Ze hoopt met haar werk leerkrachten en andere opvoeders te inspireren om ruimte te maken voor een goed gesprek. Maak vrije ruimte om je eens te verwonderen over dat wat vanzelfsprekend lijkt. Kinderen staan vragend in de wereld, en vinden het spannend en leuk om zo’n denkavontuur aan te gaan!
Website: www.wereldwijs-filosoferen.nl         Terug naar top.

Liesbeth Vroemen / Oblimon –  Arnhem
Oblimon geeft trainingen rond filosoferen met kinderen en maakt lesmateriaal. Naast een basistraining zijn er cursussen en workshops ‘filosoferen met kinderen over kunst’, ‘filosoferen over levensvragen’ en ‘filosoferen en interreligieuze dialoog’. In de trainingen maak je kennis met een grote variatie aan speelse werkvormen en mag je lekker veel oefenen en uitproberen.
Website: http://oblimon.nl/index.php/filosoferen      Terug naar top

Rudolf Kampers – Leren filosoferen – Utrecht
Leren filosoferen is opgezet door Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter. Het doel is het bevorderen van onderzoeksgesprekken waarin deelnemers nieuwe inzichten en handelingsperspectieven verkennen. Leren Filosoferen werkt met de socratische methode. Rudolf en Jan Ewout leiden filosofische gesprekken en trainen mensen in het zelf leiden van die gesprekken. Ook begeleiden ze organisaties in visieontwikkeling met een aanpak die nauw aansluit op het socratisch gesprek. Verder faciliteren ze bestuurders in scenariodenken met behulp van de scenariomethode. Leren Filosoferen traint kunstvakdocenten en museumdocenten met Kunst & jij. Samen schreven zij ook Filosoferen aan de keukentafel (2015). Gevestigd in Castricum en Utrecht.
Website: www.lerenfilosoferen.nl          Terug naar top.

Jan Ewout Ruiter – Leren filosoferen – Castricum
Leren filosoferen is opgezet door Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter. Het doel is het bevorderen van onderzoeksgesprekken waarin deelnemers nieuwe inzichten en handelingsperspectieven verkennen. Leren Filosoferen werkt met de socratische methode. Rudolf en Jan Ewout leiden filosofische gesprekken en trainen mensen in het zelf leiden van die gesprekken. Ook begeleiden ze organisaties in visieontwikkeling met een aanpak die nauw aansluit op het socratisch gesprek. Verder faciliteren ze bestuurders in scenariodenken met behulp van de scenariomethode. Leren Filosoferen traint kunstvakdocenten en museumdocenten met Kunst & jij. Samen schreven zij ook Filosoferen aan de keukentafel (2015). Gevestigd in Castricum en Utrecht.
Website: www.lerenfilosoferen.nl          Terug naar top.