Maak kennis met: De Kleine Grote Denkers

Paulien Hilbrink schreef een artikel n.a.v. haar kennismaking  met één van de oprichters van De Kleine Grote Denkers, een organisatie die zich bezig houdt met filosoferen met kinderen, maar ook filosofeert met leraren. En ze ontwikkelden een spel, waarmee ze het stoffige imago van filosofie hopen te veranderen. Hun wens is om FMK te verspreiden over alle Nederlandse basisscholen. 

Kleine Grote Denkers is een bedrijfje dat zich specialiseert in onder andere filosoferen met kinderen. Naast lessenseries geven Ruud Verbraak en Kilian Schaap workshops aan leerkrachten en ontwikkelen ze missie/visie-trajecten voor scholen.

Ruud en Kilian zijn net, dan wel bijna klaar met hun studies wijsbegeerte, economie en bedrijfskunde. Tijdens hun studie wijsbegeerte werd hen tot hun grote geluk gevraagd: wat denk jíj eigenlijk? Ze besloten deze vraag en het filosoferen de basisschool in te brengen. Hun doel: het creatieve en kritische denkvermogen van kinderen vergroten en kinderen leren om te luisteren en tolerant te zijn naar elkaars gedachten. Kinderen interpreteren vragen vaak veel breder dan van ze verwacht wordt. In de loop van tijd neemt deze vaardigheid af, aldus Ruud. “We willen kinderen trainen om dit een onderdeel te laten blijven van het denken.”

Met hun idee konden ze op hun oude basisschool aan de slag. Door bovendien het schoolbestuur te overtuigen, mochten ze een workshop geven op een studiedag van de scholengemeenschap. Hun enthousiasme verspreidde zich snel en zo gaven ze bijna in één klap filosofeerlessen op zestien scholen.

Ruud en Kilian zijn door hun achtergrond goed in staat om te onderzoeken waar scholen en besturen behoefte aan hebben en wat de problematiek is waarbij zij kunnen aansluiten. Kortom: zij weten goed wat het gat in de markt is waarin zij kunnen springen: “We proberen goed te luisteren naar de échte vraag van scholen. Scholen zijn bijvoorbeeld niet per se op zoek naar filosofie, maar zijn op zoek naar een manier om invulling te geven aan onderwijs vanuit de gedachten van de 21e-eeuwse vaardigheden. In onze workshop gaan we dan ook dieper in op de koppeling tussen filosofie en dit onderwijsmodel.” Ze maken bovendien goed gebruik van hun netwerk. De moeder van Kilian is profileringsexpert en een goede vriend is grafisch vormgever. Die komen bij de uitvoering van hun plan om filosoferen met kinderen op alle scholen van Nederland te geven goed van pas!

Gamificatie

Dat deze kinderfilosofen groot kunnen denken blijkt uit hun idee een filosofisch spel te ontwikkelen voor alle basisscholen in Nederland. Gamificatie van het filosoferen zien zij als een goede manier om kinderen te laten filosoferen met elkaar. Aan de start en bij elke uitbreiding van het spel krijgen leerkrachten een workshop om te leren hoe ze met deze spellen aan de slag kunnen. Elke leerkracht kan binnen 45 minuten een les opstarten en afronden.

Met gamificatie willen de Kleine Grote Denkers het imago van filosofie af te stoffen. “Filosofie is voor iedereen en voor alle leeftijden, maar met name voor kinderen is het belangrijk dat zij al vroeg leren om ‘lenig te blijven’ in hun denken.” Daarom maken ze filosoferen met kinderen laagdrempelig en goed toepasbaar.

Leuke antwoorden uit een leuke les 

Een paar hele leuke antwoorden zijn gekomen op de vraag ‘Kan je rijk zijn zonder geld?’ tijdens de les over Rijkdom & Geluk. Waar veel kinderen wijze antwoorden geven als ‘ja, rijk aan familie, vriendschap of gezondheid’, hebben een aantal andere kinderen toch net wat andere antwoorden gegeven. Zo gaf Elowijn uit groep 6 het antwoord op onze vraag: ‘Ja, want je kan bijvoorbeeld ook vindingrijk zijn!’. Rick uit groep 7 zei tegen ons: ‘Ja, als je Rijk heet bijvoorbeeld!’ (refererend naar een klasgenootje met die naam). Deze voorbeelden laten zien dat kinderen échte Kleine Grote Denkers zijn die vrij en creatief kunnen denken!

Informatie toegevoegd door redactie CKN:

Meer weten? www.kleinegrotedenkers.nl en mocht je voor leerkrachten op zoek zijn naar een verfrissende invulling van de studiedag op jouw school, kijk dan hier: https://kleinegrotedenkers.nl/verfrissing-leerkrachten/