Leren Filosoferen: Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider

Beroepsopleiding Socratisch Gespreksleider

5 vrijdagmiddagen 13.30-16.30 uur vanaf 9 september (9-9, 23-9, 7-10, 11-11 en 25-11)

Dit is een Level 1 cursus:
Na deze opleiding ben je in staat onderzoeksgesprekken op basis van de socratische methode te leiden. Daarin begeleid je leerlingen, studenten en/of collega’s bij het vinden van nieuwe inzichten en handelingsperspectieven.

Informatie

Inschrijven