Leer op professionele wijze socratische gesprekken leiden

Vanaf vrijdagmiddag 23 september* 2022 organiseert Leren Filosoferen de Beroepsopleiding Socratisch gespreksleider.

De vijf bijeenkomsten van 3 uur vinden plaats in Utrecht. Na deze opleiding ben je in staat onderzoeksgesprekken op basis van de socratische methode te leiden. Daarin begeleid je leerlingen, studenten en/of collega’s bij het vinden van nieuwe inzichten en handelingsperspectieven.

Tijdens de bijeenkomsten werk je samen in praktische opdrachten en oefengesprekken. Je onderzoekt betekenisvolle vragen, ontwikkelt een onderzoekende houding en verwerft socratische basisvaardigheden. Je leert deze methode toe te passen binnen de voor jou relevante contexten. Dit vereist verwerving van kennis en vaardigheden en ontwikkeling van je eigen begeleidingsstijl.

De deelnemers hebben baat bij het bestuderen van enige literatuur. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij ook buiten de opleiding filosofische oefengesprekken gaan voeren. Eerst met vrienden, kennissen en/of familieleden, en na de tweede bijeenkomst met hun doelgroep, zoals collega’s.

Lees meer