Home » Ruud Verbraak – Kleine Grote Denkers

Ruud Verbraak – Kleine Grote Denkers

Telefoonnummer: 0657588407

Level: Level 1, Level 2

Expertise: Filosofie op school, Spreker, Trainingen, Workshops

Onderwijs: Basisonderwijs, Speciaal onderwijs

Zelf leren denken en samen leren om met elkaar in gesprek te gaan. Filosofie & spel als tool om samenhangend en doelmatig te werken aan persoonsvorming & socialisatie / burgerschapsvaardigheden.

Kilian Schaap & Ruud Verbraak zijn de oprichters van Kleine Grote Denkers. Tijdens hun studietijd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (en al die jaren ervoor) ondervonden zij hoe het onderwijs teveel is gericht op leren weten en te weinig op leren denken. Toetsen worden zo ingericht dat geen fouten maken beloond wordt en dat je als kind getraind wordt om te denken in termen van juist en onjuist. Hiermee slaan we de natuurlijke creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen plat.

Wat wij willen dat kinderen leren door te spelenderwijs te filosoferen met Kleine Grote Denkers, is dat zij:
- Zelf (kritisch en creatief) leren nadenken
- Meer zelfvertrouwen ontwikkelen, omdat zij leren dat hun eigen antwoorden (ook) goed zijn
- Tolerant leren zijn naar andere kinderen met een andere kijk op de wereld
- Hun taalvermogens verder ontwikkelen, door spelenderwijs met taal en betekenis bezig te zijn

Kleine Grote Denkers bestaat nu ruim vijf jaar. In die tijd heeft het team van Kleine Grote Denkers op zo'n 55 scholen filosofie geïmplementeerd. In januari 2023 ontvingen wij de Innovatie Award op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) 2023 voor de Denkmat (spelmateriaal om te filosoferen met kinderen van groep 1 t/m 4). Wij zijn jong en ambitieus en willen nog veel impact maken in het onderwijs van kinderen op de basisschool.

Ons doel is niet om leerkrachten op te leiden tot volwaardige kinderfilosofen volgens de CKN standaard, maar om leerkrachten te leren om meer denkvragen te stellen en om met een onderzoekende houding met kinderen om te gaan. Onze methode en begeleiding helpt leerkrachten op een praktische en inspirerende manier om hiermee te oefenen.

Services

Kleine Grote Denkers helpt scholen om filosofie te implementeren in hun onderwijs. Ons aanbod bevat twee componenten:

1. Een volledige spelmethode voor groep 1 t/m 8, waarmee kinderen in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan. De digitale applicatie op het digibord ondersteunt jou als leerkracht tijdens het plenaire gesprek met precies genoeg vragen en hulpmiddelen om de kinderen écht aan het denken te zetten, zonder dat je daar veel voor hoeft voor te bereiden.

2. Een veranderkundige aanpak om heel het team mee te nemen. Dit begint bij een intake/visiegesprek met de directie om te weten of onze visie aansluit bij waar jullie als school naartoe willen. Vervolgens nemen wij het gehele team mee in een inspiratiesessie (waarom filosofie), verzorgen we voorbeeldlessen in de klas, geven we training (hoe filosofeer je), coachen we in de klas en faciliteren we het interne gesprek over een goede borging.

Couwaelstraat 46, Rotterdam, Nederland

Share This