Samenwerkingspartners

Het CKN kent ook een aantal nationale en internationale samenwerkingspartners. Hier hebben we ze voor je op een rij gezet.

Vereniging Filosofiedocenten in Voortgezet Onderwijs (VFVO)
Filosofie mag zich als vak in het voortgezet onderwijs in een toenemende populariteit verheugen. Het aantal scholen dat filosofie aanbiedt groeit gestaag. Filosoferen is immers een bijzonder betekenisvolle en plezierige activiteit, want het gaat om een liefdevol verlangen naar wijsheid. Ieder leren en ieder vak staat of valt met goede docenten en de juiste voorbeelden. De Vakvereniging van Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs wil filosofie als schoolvak versterken, de docenten ondersteunen en de kwaliteit waarborgen en vergroten. Naast relevante informatie voor docenten en scholen biedt deze site een platform om het nodige aan vak inhoud en werkvormen uit te wisselen.
Website: www.vfvo.nl

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF)
De opleidingen van HTF zijn zeer geschikt voor mensen die de ambitie hebben hun horizon te verbreden en interessant werk zoeken. De opleidingen van de HTF zijn deeltijdopleidingen. De HTF biedt in de hoofdfase (tweede en derde leerjaar) de volgende drie studierichtingen aan: Bestuur, Economie & Duurzamheid (BED), Cultuur & Media (CM) en Onderwijs (OW). Desgewenst kunnen studenten in de hoofdfase een eigen studieprogramma samenstellen, bestaande uit een selectie van vakken en modules uit alle drie studierichtingen: Vrije Studierichting (VS).
Website: www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl 

ISVW (Internationale School voor Wijsbegeerte)
De Internationale School voor Wijsbegeerte is in 1916 opgericht door J.D. Reiman. De school heeft geen winstoogmerk en heeft als doel filosofie te bevorderen. De ISVW biedt opleidingen, cursussen en trainingen aan, deels in ‘t land, deels op het eigen landgoed. Landgoed ISVW omvat 13 conferentiezalen en 107 hotelkamers en een uitgeverij. De gebouwen zijn gevestigd op zes hectare grond, en grenzen aan de Leusderheide. De inkomsten uit het conferentieoord komen geheel ten goede aan de filosofie en zorgen ervoor dat hoogwaardige filosofiecursussen en -opleidingen doorgaans onder de kostprijs kunnen worden aangeboden.

IAPC
The Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) is de plek waar het allemaal begon. Het is de oudste organisatie van de wereld die zich inzet om kinderen beter te leren denken door met ze te filosoferen. Hier werkte Matthew Lipman zijn ideeën om te filosoferen met kinderen verder uit. Het instituut ontwikkelt lesmateriaal, traint leerkrachten en verricht onderzoek.
Website: IAPC.

ICPIC
The international Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC) is een wereldwijd network van mensen die een passie delen op het gebied van filosoferen met kinderen. Ze bestaan sinds 1985 met als doel: “strengthening worldwide communications and collaborations between practitioners, researchers, educators and advocates of philosophical thinking with young people in the classroom and beyond. We coordinate international events, research initiatives and pedagogical projects, and strive to support our members in their mission to foster the growth of children and teens through philosophy!”
my.icpic.org

PHILOSOPHY FOUNDATION
Deze stichting is toonaangevend als het gaat om filosofielessen in de klas en het trainen van leerkrachten. Ze hebben een aantal inspirerende boeken uitgegeven die wij van harte kunnen aanbevelen. Ook verrichten ze praktijkonderzoek. Op de website vind je een groot archief met gesprekideeën en speelse activiteiten om het denken te stimuleren.
www.philosophy-foundation.org

SAPERE
SAPERE is een Engelse onderwijsinstelling gericht op het promoten van filosoferen met kinderen op scholen. Dat komt ook tot uitdrukking in hun naam: the Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education. Hun missie: “We train teachers in Philosophy for Children which encourages children to think critically, creatively, collaboratively and caringly. We help children, particularly those facing disadvantage, to become lifelong learners.”
www.sapere.org.uk

EPIC
Deze internationale groep experts, met collega’s in Letland, Engeland, Schotland en Nederland, werkt samen in verschillende filosofische activiteiten in verschillende samenstellingen. In Nederland verzorgen Ieva Rocena en Ed Weijers al sinds 2011 de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de ISVW in Leusden. De opleiding wordt ook in Antwerpen verzorgd. Catherine McCall (Schotland) en Ed Weijers verzorgen trainingen in de CoPI-gespreksmethode (Community of Philosophical Inquiry). Ook verzorgt Weijers trainingen in (klassieke) Socratische Gesprek en gesprekken (individueel als met groepen) en de Critical Thinking methode van Oscar Brenifier. Catherine en Ed hebben een hoofdstuk geschreven in het Routledge International Handbook on PwC.
Informatie: info@epic-international.org of edweijers@epic-international.org

SOCRATISCH GESPREK
Kristof Van Rossem is Master in de religiewetenschappen en in de filosofie. Hij studeerde in Leuven (KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU). Hij publiceerde o.a. over praktische filosofie, vrouwelijke filosofen, ethiek en humor. Als zelfstandige begeleidt hij coachings- en beleidstrajecten en allerlei opleidingen in dialoog en reflectie voor organisaties uit verschillende sectoren.
Hij is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering en verzorgt diverse trainingen in Nederland en Belgie.
www.socratischgesprek.be

SOPHIA
In 1992 werd The European foundation for the advancement of doing philosophy with children, kort Stichting SOPHIA, opgericht. SOPHIA heeft als doel het FMKJ in Europa te stimuleren, uitwisseling en samenwerking te bevorderen en projecten op te zetten. Jaarlijks organiseren ze een laagdrempelige netwerkbijeenkomst in een van de Europese landen. Zeker de moeite waard om een keer bij aan te sluiten!
www.sophianetwork.eu

VEFO
Het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs (VEFO) is opgericht in 2002. Het initiatief is een samenwerking van de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Unversiteit Brussel, de Association Internationale de Professeurs de Philosophie, en van Zeno, het centrum voor praktische filosofie.
De doelstelling van het VEFO luidt: ‘ijveren voor en realiseren van degelijk en eigentijds filosofieonderwijs in Vlaanderen.”
Centrum Kinderfilosofie Nederland en het VEFO werken regelmatig samen. Hieruit is de beroepsopleiding ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ ontstaan, die sinds 2011 aan de ISVW en sinds 2015 ook aan de Universiteit Antwerpen wordt aangeboden.
www.filosofieonderwijs.be

Kindvriendelijk.nu
Kindvriendelijke inspiratie | `Kinderen in Nederland een gelukkig, gezond en veilig leven bieden’ is onze missie. De basisvraag die we bij onze missie stellen: `Hoe zou de wereld eruitzien als elk kind zich optimaal kan ontwikkelen?’ Een boeiende zoektocht, opvoeden. Hoe wordt jouw kind zijn eigen wijze, dappere, vindingrijke zelf? Kindvriendelijk.nu helpt je op weg naar een bewust, gezond en natuurlijk leven voor je kind. Samen een groeipad bewandelen van meer bewustwording en zelfvertrouwen! Ontdek hier de talloze kindvriendelijke ervaringen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.