Home » Aanraders » Pech | filosofisch theaterproject zoekt kinderfilosofen

Pech | filosofisch theaterproject zoekt kinderfilosofen

Voorstelling Pech | gebaseerd op filosofische gesprekken met kinderen

“Armoede, is al heel lang een onderbelicht verhaal dat dan weer de aandacht krijgt, dan weer buiten beeld verdwijnt. En als erover gesproken wordt, dan over de mensen in hun ongunstige omstandigheden. Hun veerkracht blijft onderbelicht.” Onterecht, vindt George Elias Tobal. Pech kan iedereen overkomen in tijden van oorlog en crisis. Maar waar komt die pech eigenlijk vandaan, kun je je ervan bevrijden, het maken, bewaren, vermenigvuldigen en/of verdelen? Kinderen dachten daar samen over na. George Tobal luisterde naar hun gedachten en schreef het toneelstuk Pech. Op die basis is een educatief pakket gemaakt waarmee vanaf december 2023 op scholen en thuis met kinderen en jongeren vanaf negen jaar over pech kan worden doorgepraat. Ook in klassen die de voorstelling niet hebben gezien.

George: “Het is een vertelling geworden over het klassensysteem. De voorstelling wil aankaarten dat het systeem oneerlijk is voor mensen die de slagkracht of de macht niet hebben om het te veranderen. Het verhaal gaat over een meisje dat zo heldhaftig is om vanuit haar veerkracht toch iets te willen veranderen. Ze vraagt de verdelers van pech de pech weer terug te nemen. Maar dat kan niet vanwege het protocol. ‘Gaat u maar ergens anders heen. We zullen erover nadenken, we komen erop terug,’ krijgt ze te horen. Ik wil dat kinderen zien dat je geen slachtoffer bent als je je daarmee niet mee identificeert. En dat hoeft ook niet. Zoals het stuk laat zien is pech geen gegeven, het komt voort uit systemen die ons gegeven zijn of door mensen geconstrueerd. Of, zoals een kind in een filosofisch gesprek over pech zei: ‘Pech en geluk zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden maar ze ontmoeten elkaar nooit.’”

Het pechspel

Spelend en filosoferend samen nadenken over pech in tijden van crisis 

Het educatief pakket bestaat uit het Pechspel met daarbij Doekaarten waarmee je thuis en op school samen hardop nadenkend, kunt doorpraten over en spelen met pech, systemen en verzet. Op iedere kaart staat een filosofische hoofdvraag, nog meer vragen en creatieve opdrachten. Het pakket kan ook worden ingezet om invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs. Want in filosofische gesprekken denken kinderen samen hardop na over wat er aan de hand is in de wereld. Terwijl ze hun eigen gedachten en die van anderen onderzoeken ontwikkelen ze precies die vaardigheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de democratische samenleving.

Een unieke combinatie van theater en filosofie waarbij kinderen kunnen oefenen met democratisch burgerschap.

Het door George en Eran Producties ontwikkelde educatiepakket biedt handvatten om voor en na de voorstelling met de kinderen over het thema pech verder te praten. Waar komt pech vandaan, kun je je ervan bevrijden, het maken, bewaren, vermenigvuldigen en/of verdelen? In filosofische gesprekken denken de kinderen samen hardop na, luisteren naar elkaar, leren elkaars denkwijzen kennen, elkaar aan te vullen en elkaars perspectief te onderzoeken. Met het educatiemateriaal zijn de onderwerpen pech en ongelijkheid op speelse wijze te benaderen. Het pakket bestaat uit een spel, doe-kaarten met opdrachten en natuurlijk de praatsokdie in de voorstelling een rol speelt en nu aan de hand zit van wie aan het woord is. Scholen kunnen bij de educatief medewerker van G&E producties een kinderfilosoof vragen die filosofische gesprekken te houden met de kinderen over pech, systemen en verzet.

Beeld: CurlyandStraight

Kinderfilosofen level 1 of 2 gezocht!

Wil je als kinderfilosoof level 1 of 2 aan de slag naar aanleiding van dit project?

meld je dan aan door een mail te sturen 

je ontvangt een vergoeding en reiskosten

op dinsdag 12 december is er een info/training middag

Geschreven door:

CKN

Stichting Centrum Kinderfilosofie Nederland
Meer artikelen uit dit dossier:
Share This