Het team vrijwilligers en vrijwilligersbeleid

Het bestuur

Paulien Hilbrink
Esther Didden
Bas Rennings
Karin Glaubitz

Contact: info@kinderfilosofie.nl

Redactie/nieuwsbrief 
Laura Minderhoud
Paulien Hilbrink
Ilse Daems

Contact: redactie@kinderfilosofie.nl

Evenementen:

Paulien Hilbrink
Sanne van Niel
Hanneke Marttin
Gerard Buurstra

Contact: evenementen@kinderfilosofie.nl

Berrie Heesenprijs
Sylwia Falińska
Vivienne Janssen

Contact: sylwia@kinderfilosofie.nl

Voorzitter commissie beroepsstandaarden 
Rob Bartels


 

Paulien Hilbrink

Bestuurder, voorzitter, coördinator evenementen, Dag van de Kinderfilosofie & redacteur nieuwsbrief
paulien@kinderfilosofie.nl

Paulien Hilbrink heeft negen jaar lesgegeven in het basisonderwijs. Uit onvrede over het ‘methodes doorwerken’ en het daardoor afnemende contact met de kinderen, is zij uit het onderwijs gestapt. Met veel zin is Paulien teruggekeerd, met de tools om te filosoferen met kinderen. Die heeft zij sinds 2013 ontwikkeld door op scholen te filosoferen en af te studeren in de Filosofie. Paulien heeft ook de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren afgerond. Deze nieuwe weg biedt haar de mogelijkheid om alle aandacht te kunnen geven aan wat zij het mooiste vindt dat er is: aanwezig en alert zijn wanneer kinderen (met elkaar) denken. ‘Voor hun is het de normaalste zaak van de wereld, maar ik verwonder me elke keer weer over hun inventiviteit en originele gedachten.’ Inmiddels doceert ze een introductiemodule FmKJ op de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, past zij het leren denken ook toe in haar klassen voor creatieve denkers (‘plusklassen’) en filosofeert zij met senioren voor de stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Meer informatie over Paulien vind je hier.


Esther Didden
Bestuurder, Penningmeester en Fondswerving
esther@kinderfilosofie.nl

Esther studeerde Monumentale vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2021 voltooide ze het programma Leiderschap in Cultuur Zakelijk aan de Universiteit Utrecht. Sinds enkele jaren combineert ze haar liefde voor de kunsten met (publieks)filosofie. In 2016 richtte ze Filosofie in Den Haag op; hét podium voor publieksfilosofie in Den Haag.
Twee jaar later ontstond Debatterij om kinderen en jongeren te leren filosoferen en debatteren. Sindsdien werkt ze regelmatig als invaller op scholen en als filosofiedocent voor Kunsthal KAdE, de Museum Jeugduniversiteit e.v.a.
Daarnaast is ze penningmeester in het landelijke bestuur van de Maand van de Filosofie. Meer over Debatterij: www.debatterij.nu. Meer over Filosofie in Den Haag: www.filosofieindenhaag.nl.  Meer over de Maand van de Filosofie: www.maandvandefilosofie.nl. Meer over Esther lees je hier.


Bas Rennings
Bestuurder, Marketing en communicatie
bas@kinderfilosofie.nl

Na 15 jaar in Zuid- Afrika te hebben gewoond, woon ik sinds kort weer in Nederland en ben ik bezig met de opleiding tot tweedegraads docent filosofie en burgerschap aan de Hogeschool voor Toegepaste filosofie. In juni 2023 hoop ik mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Ik kijk er naar uit om filosofie- en of burgerschapsles te gaan geven in de onderbouw van de middelbare school of op het MBO. Zelf heb ik ooit bedrijfskunde gestudeerd in Nijmegen en heb daarna bij verschillende bedrijven als organisatie-adviseur en bij Cliniclowns als manager gewerkt. In Zuid-Afrika heb ik als zzp’er gewerkt voor kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven hielp ik met hun strategie en marketing. Naast mijn persoonlijke interesse in filosofie en in het filosoferen heb ik tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika ervaren hoe belangrijk het is om van perspectief te kunnen wisselen. Ik hoop kinderen met behulp van filosofie deze perspectivistische lenigheid bij te brengen.


Karin Glaubitz
Bestuurder, secretaris
karin@kinderfilosofie.nl

In 1986 studeerde ik af in de Wijsbegeerte aan de Erasmusuniversiteit bij Prof. Dr. Heinz Kimmerle. Bij hem studeerde ik  dialectiek, Differenz-Denken en Interculturele Filosofie. Ik reisde 2 x met hem mee naar Berlijn en Dubrovnik, volgende zijn lezingen en college’s en studeerde bij hem af op Spinoza en de verbeelding “Imaginatio”. De dialectische vorm van denken en de aandacht voor de verschillen in filosofische gesprekken zijn de rijke oogst uit mijn studiejaren.  Ik heb geleerd mijn aandacht te richten  op het verschil, diversiteit en tussenruimte. Ik noem dit denkruimte. Denkgenoten zijn zij die deelnemen aan een filosofisch, onderzoekend gesprek. En diversiteit is de motor voor het filosofisch denken. Als we het allemaal direct met elkaar eens zijn dan zijn we gauw uitgepraat! Ik filosofeer in  mijn eigen filosofiepraktijk, op gastlocaties van scholen en academies, bibliotheken, musea en zorgboerderijen en in het filosofiecafé Bibliotheek a/d IJssel. Regelmatig breng ik vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond verdieping aan in een speciaal thema en schrijf hierover. In 2020 richtte ik Denklus op als innovatieve vorm voor filosoferen met kinderen waarmee ik hen direct zelf kan bereiken zonder noodzakelijke tussenkomst van school of  onderwijssystemen. Hiermee ontwikkelde ik veel digitale werkvormen en bereikte denkgenoten van alle leeftijden over grenzen. Dit najaar ga ik officieel van start met de DenklusAcademie , een fysieke plek waar denkgenoten bij elkaar kunnen komen om te werken, studeren en te ontmoeten. Sinds juli 2022 ben ik toegetreden tot het bestuur van CKN. Het Centrum heeft de afgelopen jaren hard getimmerd aan de weg. Ik heb mij persoonlijk steeds verbonden gevoeld met het Centrum. Het CKN staat voor mij voor openheid, kwaliteit, vernieuwing en verbinden. Dat is waar ik voor ga!


Sylwia Falińska
Medewerker Berrie Heesenprijs
sylwia@kinderfilosofie.nl

Sylwia is een gepassioneerd kinderfilosoof en docent. Ze studeerde filosofie in Warschau, Polen. Vanaf 2013 heeft ze in Nederland verschillende lessenreeksen en cursussen in het filosoferen voor volwassenen en voor kinderen begeleid voor basisscholen en het Humanistisch Verbond Arnhem. Daarnaast is ze docent filosofie en mentor in het voortgezet onderwijs. Voor het centrum neemt zij de honneurs waar m.b.t. de Berrie Heesenprijs. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt om projecten rondom kinderfilosofie te stimuleren.


Rob Bartels
Voorheen bestuurder, beleid en organisatie
Werkgroep beroepsstandaarden
rob@kinderfilosofie.nl

Rob is docent (kinder-)filosofie en pedagogiek aan de pabo van Inholland in Alkmaar. Vanaf 2002 tot aan 2020 is hij direct verbonden geweest aan het Centrum Kinderfilosofie Nederland, als medewerker en bestuurder. Ook is hij secretaris van SOPHIA, de Europese vereniging voor kinderfilosofie. Zijn wortels zitten in het basisonderwijs en in het Jenaplan. Hij ontdekte het filosoferen met kinderen in de eerste helft van de jaren 90 en heeft het daarna nooit meer los gelaten: ‘Filosoferen met kinderen is soms bijna je hoofd breken op een lastige vraag, maar ook altijd een spel met ideeën, een feest waar je elke keer een beetje wijzer van wordt.’ Rob schreef verschillende boeken over kinderfilosofie en een proefschrift met de titel Democratie leren door filosoferen. Meer lezen over Rob kan hier.


Sanne van Niel
Commissie evenementen
evenementen@kinderfilosofie.nl

Sanne is zeer enthousiast beginnend kinderfilosoof en daarnaast ook werkzaam als praktijk docent en sinds kort ook docent filosofie op een VMBO. Daar is zij ook nauw betrokken bij het opzetten van een nieuw onderwijsconcept. Tijdens de ontwikkeling van dit onderwijsconcept is ze in contact gekomen met kinderfilosofie en heeft het haar niet meer losgelaten. Sanne wil zich in gaan zetten voor de kinderfilosofie om het belang van het dieper denken met kinderen en jongeren breed uit te dragen.


Hanneke Marttin
Commissie evenementen
evenementen@kinderfilosofie.nl

Hanneke studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en werkt sindsdien in het boekenvak. In gesprekken met kinderen en jongeren combineert ze graag haar liefde voor literatuur, kunst, taal en filosoferen. Bijvoorbeeld door een gesprek te starten aan de hand van een verhaal of kunstwerk. De vraag: wat betekent dat eigenlijk? Wat bedoelen we als we dat woord gebruiken? komt in die gesprekken al even makkelijk voorbij.

Hanneke volgde de beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren aan het ISVW en verdiepingstrainingen bij Kristof van Rossem en WereldWijs/WonderWhy. Ze filosofeerde met jongeren op de Cultureel Erfgoedweek van het Corderius College in Amersfoort en met kinderen van verschillende leeftijden in de FlexBieb op IJburg en op basisscholen in Amsterdam. Daarnaast schrijft ze af en toe artikelen, zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk over Jane Addams in het boek Vrouwelijke filosofen. Een historisch overzicht.


Gerard Buurstra
Commissie evenementen
evenementen@kinderfilosofie.nl

Gerard Buurstra is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs als docent en onderwijsontwikkelaar voor de vakken filosofie, burgerschap en Engels. Hij is van mening dat we kinderen moeten leren hoe zij moeten denken in plaats van wat ze moeten denken en hij vindt dat het belangrijk is voor scholen om leerlingen hierin tegemoet te komen, onder andere door actuele thema’s bespreekbaar te maken met leerlingen. Vaak is het stellen van vragen beter dan het geven van antwoorden.

Na het afronden van de Minor “Philosophy in Action” en het behalen van zijn lerarenbevoegdheid Engels aan de Hogeschool Utrecht, is hij zich onder andere gaan richten op het geven van trainingen aan collega’s om de Socratische gespreksmethode en Filosofie binnen hun lessen toe te passen. Op dit moment studeert hij bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie om daar zijn tweede bevoegdheid te halen; Docent Filosofie en Burgerschap.

Bij het Centrum voor Kinderfilosofie is Gerard vrijwilliger bij de evenementencommissie en denkt hij regelmatig mee binnen de danktank ‘Filosofie op de kaart’.


CKN VRIJWILLIGERSBELEID

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid:

  • Stichting CKN (of: het bestuur van CKN) is heel blij met de grote groep vrijwilligers die allerlei werkzaamheden verrichten voor CKN. Zonder dat zou zij niets bereiken.
  • Het CKN heeft een ANBI-status en daarmee geen winstoogmerk. Het CKN is begrensd in het vergoeden van vrijwilligers.

Deelname aan activiteiten door vrijwilligers:

  • Vrijwilligers kunnen niet gratis deelnemen aan CKN-activiteiten. Indien de begroting het toelaat, zal eventueel een korting worden aangeboden.
  • Als je als vrijwilliger een actieve rol hebt bij een CNK-activiteit, dan is de deelname wél zonder kosten. Deze kosten worden vooraf opgenomen in de begroting van de betreffende activiteit.
  • Declaratie van secundaire kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, lunch, etc. worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.
  • In overige gevallen zal het bestuur vooraf beslissen of inspanningen of kosten van vrijwilligers vergoed kunnen worden.

Voor vragen kun je een mail sturen naar info@kinderfilosofie.nl