Het team

Het bestuur
Alexandra Bronsveld
Nanda van Bodegraven
Britta Bouma
Paulien Hilbrink
Rob van der Poel

Redactie/nieuwsbrief
Christianne Verheugd
Linda van Denderen

Medewerkers
Sylwia Falińska
Rob Bartels
Bo Kok

Alexandra Bronsveld
bestuursvoorzitter

Alexandra voelt zich als sparringpartner, trainer en procesbegeleider op scholen in het primair en voortgezet onderwijs die willen professionaliseren en innoveren helemaal op haar plek. Haar expertisegebieden zijn filosoferen met kinderen en leren voor het leven in de 21ste eeuw. Dit laatste betekent voor haar een geïntegreerde aanpak waarin verwondering, kritisch en creatief denken, lesgeven vanuit passie en contact en project gestuurd onderwijs centraal staan. Het is haar missie om op een speelse manier het kritisch en creatief denken in Nederland op de kaart te zetten. Bij het CKN bewaakt ze graag de grote lijnen van website tot bestuur. Meer informatie over Alexandra vind je hier.

Nanda van Bodegraven
coördinator inhoud, beleid en financiën
penningmeester

Nanda is sinds 2017 penningmeester van CKN. Zij vindt de dialoog juist in deze tijd, waarin verschillende culturen samen leven, erg belangrijk. Ze is al sinds 1999 actief in het filosoferen met kinderen en schreef hierover zeven boeken, onder meer ‘Kriebels in je hersens’ en ‘Wortels en vleugels, kinderen onderzoeken bestaansvragen’. Haar meest recente boek heet ‘Denkstappen, filosoferen leren in 18 stappen‘. Ze traint met veel plezier volwassen in het filosoferen met kinderen in Nederland en daarbuiten (Indonesië en Turkije).

Neem ook eens een kijkje bij haar laatste project ‘De vrijheid van Amsterdam‘, met tien stoeptegels in hartje Amsterdam met daarop quotes van filosofen. En lees meer in de ‘Wandelgids naar vrijheid, filosofeer doeboek en teksten bij vrijheidvanamsterdam.nl‘. Dit boekje is onder meer bedoeld voor leerkrachten die met hun klas een project rondom vrijheid willen doen. Hier vind je meer informatie.

Britta Bouma
bestuurslid 

Britta is een echte verbinder. Als HBM-consultant en begeleider van verandertrajecten ligt haar focus op de onderstroom in organisaties en duurzame ontwikkeling van mensen en organisaties. HBM staat voor Human Being Management. In haar advies en begeleiding staat dan ook de mens centraal en en is het streven steeds om talenten en competenties van mensen de ruimte te geven. Haar motto: ‘Benut de verborgen waarden en talenten, die er al zijn, door de juiste context te scheppen.’ Dat wil ze ook voor kinderen. Helder denken is een skill die onmisbaar is in een snel veranderende wereld. Filosoferen traint het denken en mag van haar op alle basisscholen in Nederland geïntegreerd worden. Meer informatie over Britta vind je hier. 

Paulien Hilbrink
coördinator Rond de tafel & eindredacteur nieuwsbrief
bestuurslid 

Paulien Hilbrink heeft negen jaar lang lesgegeven in het basisonderwijs. Uit onvrede over het ‘methodes doorwerken’ en het daardoor afnemende contact met de kinderen, is zij uit het onderwijs gestapt. Met veel zin is Paulien teruggekeerd, met de tools om te filosoferen met kinderen. Die heeft zij sinds 2013 ontwikkeld door op scholen te filosoferen en af te studeren in de Filosofie. Inmiddels heeft Paulien ook de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren afgerond. Deze nieuwe weg biedt haar de mogelijkheid om alle aandacht te kunnen geven aan wat zij het mooiste vindt dat er is: aanwezig en alert zijn wanneer kinderen aan het denken zijn. ‘Voor hun is het de normaalste zaak van de wereld, maar ik verwonder me elke keer weer over hun inventiviteit en unieke gedachten.’ Inmiddels past zij het leren denken ook toe in haar klassen voor creatieve denkers (‘plusklassen’). Meer informatie over Paulien vind je hier.

Rob van der Poel
communicatie en strategie
bestuurslid

Rob van der Poel is als laatste – sinds 1 april 2020 – aangesloten bij het bestuur van CKN. Hij is alweer negen jaar een drijvende en stuwende kracht bij de groei en ontwikkeling van stichting NIVOZ, dat leraren en schoolleiders sterkt in hun pedagogische opdracht.  Een van de essenties van Rob ligt in het mobiliseren en verenigen of samenbrengen van mensen rondom thema’s als duurzaam leren en sociale innovatie, rondom doelstellingen of missies die hem persoonlijk raken en die de samenleving in de toekomst als geheel dienen. Met veel mensenkennis, communicatievaardigheden en organisatiekracht weet Rob mensen aan concepten en praktijkkennis te verbinden en draagt hij o.a. via publicaties (boeken, magazines, websites) op unieke wijze bij aan de dynamiek en ontwikkeling in en rondom een organisatie. Rob werkte eerder met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid als sportdocent op een groot aantal scholen. Daarop volgde bijna 20 jaar in de dagbladjournalistiek. Hij opereert nu vanuit Raakvlak, voor verbindend ondernemen, een naam die hem goed past. Meer informatie over Rob vind je hier.

Overige medewerkers

Christianne Verheugd
redactie
Christianne wordt gedreven door de behoefte aan openheid, dialoog, rechtvaardigheid en speelsheid. Filosoferen en helder denken zijn daarbij van groot belang en Christianne wordt dan ook enthousiast van alles dat daaraan bij kan dragen, vooral als het initiatieven voor jongeren betreft. Haar belangstelling en ervaring zijn zeer breed. Ze studeerde rechten en geschiedenis en werkte o.a. bij Muziekcentrum De IJsbreker maar ook als projectmanager en consultant bij een ICT adviesbureau. Juist in deze tijd vol onzekerheid en verandering wil ze op diverse manieren bijdragen aan een open en inclusieve samenleving. Meer over Christianne en haar schrijven waarin ze meer vragen stelt dan antwoorden geeft, vind je hier.

Linda van Denderen
redactie nieuwsbrief 

Linda werkte ruim tien jaar als theatermaker, trainingsacteur en communicatietrainer. Toen zij zich verdiepte in filosoferen ontdekte zij wat een krachtig gevoel het geeft als je beter leert denken en werd het haar missie dit door te geven. Zij besloot zich te scholen tot praktisch filosoof. Haar theatrale achtergrond is terug te zien in de speelse, fysieke en ook nauwkeurig talige manier waarmee Linda  allerlei doelgroepen traint in filosoferen en socratische gespreksvoering en in het begeleiden hiervan. Zij geeft les op basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten en zit in de werkveldcommissie van de Onderwijsafdeling van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Linda combineert haar theatermakersschap met de filosofie door filosofische programma’s te maken en kinderraden te ondersteunen. Meer informatie over Linda vind je hier.

Sylwia Falińska
medewerker Berrie Heesenprijs

Sylwia is een gepassioneerd kinderfilosoof en docent. Ze studeerde filosofie in Warschau, Polen. Vanaf 2013 heeft ze in Nederland verschillende lessenreeksen en cursussen in het filosoferen voor volwassenen en voor kinderen begeleid voor basisscholen en het Humanistisch Verbond Arnhem. Daarnaast is ze docent Engels en filosofie in het voortgezet onderwijs. Voor het centrum neemt zij samen met Marieke de honneurs waar m.b.t. de Berrie Heesenprijs. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt om projecten rondom kinderfilosofie te stimuleren.

Rob Bartels
voorheen bestuurder, beleid en organisatie

Rob is docent (kinder-)filosofie en pedagogiek aan de pabo van Inholland in Alkmaar. Vanaf 2002 tot aan 2020 is hij direct verbonden geweest aan het Centrum Kinderfilosofie Nederland, als medewerker en bestuurder. Ook is hij secretaris van SOPHIA, de Europese vereniging voor kinderfilosofie. Zijn wortels zitten in het basisonderwijs en in het Jenaplan. Hij ontdekte het filosoferen met kinderen in de eerste helft van de jaren 90 en heeft het daarna nooit meer los gelaten: ‘Filosoferen met kinderen is soms bijna je hoofd breken op een lastige vraag, maar ook altijd een spel met ideeën, een feest waar je elke keer een beetje wijzer van wordt.’ Rob schreef verschillende boeken over kinderfilosofie en een proefschrift met de titel Democratie leren door filosoferen. Meer lezen over Rob kan hier.

Bo Kok
Onderzoeksstage en tekstschrijver

Bo is tekstschrijver en student aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Zij studeert momenteel af en voltooit haar laatste onderzoeksstage in kader van haar eindscriptie bij het CKN. Ze zal daarover op de website publiceren. Bo opereert vanuit haar eigen bedrijf Boïsme. Daar loopt filosofie als een rode draad door haar blogs. Ze laat zich inspireren door grote denkers van toen en nu, waarbij ze zichzelf uitdaagt het onbegrijpelijke, begrijpelijk te maken.  Als onderwijsassistent heeft ze jarenlang voor de klas gestaan, filosofie- en dramalessen gegeven en leerlingen (met of zonder rugzakje) individueel begeleidt. Meer lezen over Bo kan hier.