Start van 2020: update van het CKN-bestuur

Een nieuw jaar, zelfs een nieuw decennium! In januari 2020 gaven we als bestuur van het CKN een update. Waar zijn wij zoal mee bezig? In deze bijdrage van voorzitter Alexandra Bronsveld lees je over een nieuw meerjarenplan dat is ontwikkeld, met een nieuwe missie en visie.

Het filosoferen met kinderen en jongeren (hierna FmKJ) is volgens ons bij uitstek een democratische praktijk waarin je leert omgaan met diversiteit. In de gesprekken die kinderen met elkaar voeren, scherpt het filosoferen hun denkkracht en maakt zij ruimte voor ontmoeting. Dit verruimt je blik, vandaar onze slogan: Samen Beter Denken!

Het is de missie van het CKN om autonoom denken, verbondenheid, gelijkwaardigheid en openheid in Nederland versterken door op alle basisscholen, de eerste jaren van het voortgezet onderwijs en het vmbo in Nederland te filosoferen. Lange termijn doel is FmKJ een vaste plaats in het basisonderwijs te laten krijgen. Hiervoor is een duidelijkere samenhang tussen alle aanbieders en instanties noodzakelijk.

Dit zijn grote dromen en het komend jaar gaan we stappen zetten om die droom langzaam werkelijkheid te laten worden. Dit doen we o.a. door het organiseren van de volgende activiteiten in 2020:

  • We brengen mensen uit het veld bij elkaar bij onze Rond de Tafel bijeenkomsten, masterclasses en versturen drie keer per jaar een nieuwsbrief gekoppeld aan een thema.
  • We gaan onze partners, de opleiders, nauwer betrekken door het organiseren van bijeenkomsten waarin zij hun stem en ideeën kunnen laten horen. Met hen willen we een divers, hecht en goed op elkaar afgestemd netwerk van opleidingen FmKJ creëren. We betrekken FmKJ-opleiders bij onze plannen en ontwikkelen samen met hen het format voor het beroepsregister.
  • We gaan de eerste stappen zetten op weg naar het beroepsregister met een ontwikkelscan voor iedereen die interesse heeft zich te laten registreren in het register (meer informatie hierover volgt in het voorjaar).
  • We willen in samenwerking met de vereniging filosofiedocenten voorgezet onderwijs (VFVO) een doorlopende leerlijn filosofie ontwikkelen van basisschool tot eindexamen voortgezet onderwijs en trekken samen met de VFVO op naar het ministerie van OC&W. Ook komend jaar blijven we nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de herijking van het curriculum.

Wij hopen met deze initiatieven te bouwen aan een sterk merk, zodat voor de buitenwereld (scholen, maar ook het ministerie van onderwijs) duidelijk is wat FmKJ is en wat het oplevert. Wil je meebouwen neem dan vooral contact met ons op! redactie@kinderfilosofie.nl