verslag CKN zoomt #3 | persoonlijk manifest

Op zaterdagmorgen 21 mei, 11 uur Nederlandse tijd, kwamen kinderfilosofen samen om te werken aan hun persoonlijk manifest. Een tekst waarin ze tot de kern van hun drijfveren gingen om te verwoorden wat zij aan de wereld wilden veranderen. Het doel van een manifest is open en duidelijk te blijven, om de lezer meteen mee te trekken in jouw overtuiging. Een overtuiging die nauw is verweven met jouw vakmanschap.
Twaalf kinderfilosofen boorden hun drijfveren aan, ieder achter het eigen scherm, met schrijfgerei in de aanslag. Pieter Mostert in Engeland, aandachtig luisterend en raak in zijn vragen en suggesties. “Online werken werkt pas goed als je ook echt werkt.” Er is hard gewerkt en van elkaars pogingen geleerd. Mocht er nog eens een sessie komen, zorg dat je erbij bent!