Update CKN-bestuur: zomer 2019

We zijn het schooljaar 2019-20 met frisse energie gestart: ons meerjarenplan is zo goed als af, de koers is bepaald en onder het motto Samen beter denken maken we een professionaliseringsslag. In een tijd waarin veel aan het veranderen is en verschillende krachten onze democratie uitdagen stelt het CKN zichzelf hoge doelen. We gaan ons de komende jaren hard maken voor meer filosoferen met kinderen in het onderwijs.

Daarvoor is het nodig om de krachten te bundelen. Een eerste stap hebben we gezet op 19 sept jl.. Opleiders filosoferen met kinderen en jongeren (FmKJ) gaven feedback op een concept beroepsstandaard. De bijeenkomst leverde veel waardevolle feedback op. In de loop van 2020 zullen we de standaard operationeel maken en wordt het mogelijk om je als kinderfilosoof te laten registreren. Hiermee willen we de kwaliteit borgen en kan het veld zich als serieuze gesprekspartner voor de overheid en het onderwijs profileren. We hopen dat jullie allemaal meedoen, zodat we met elkaar een oersterk veld kunnen neerzetten. Samen kunnen we alles op alles zetten en de minister te overtuigen van de waarde van filosoferen met kinderen en jongeren!

In het verlengde van deze ontwikkeling zijn de Rond de Tafel bijeenkomsten dit jaar veel gerichter ingevuld en met een heel actief en toepasbaar programma.

  • We gaan op 21 november 2019 aan de slag met Paulien Hilbrink over orde houden. Als kinderfilosofen komen we met mooie ideeën de klas binnen, maar dan? Hoe houd je iedereen bij de les en actief betrokken?
  • Op 16 januari 2020 komt de filosofiejuf, Fabien van de Ham, ons van alles vertellen over ondernemen als kinderfilosoof. Zij heeft in enkele jaren een stevig netwerk opgebouwd en maakt slim gebruik van social media. We horen van haar verschillende tips en trics.
  • Op 19 maart 2020 gaat Tamar Kopmels in op de relatie filosoferen, levensbeschouwing en levensvragen, hoe die te onderscheiden zijn maar ook hoe die elkaar kunnen versterken.
  • Op 18 juni 2020 sluiten we het jaar af met Rob Bartels over burgerschap want de herijking van het curriculum biedt veel kansen voor filosofieonderwijs in burgerschapseducatie.

Kortom, het worden avonden die hoofd en handen combineren. Naast de interessante bijdragen van de experts, zal er ook ruimte zijn om dat wat aan bod komt te vertalen naar je eigen praktijk. Zie voor meer informatie en mogelijkheid tot aanmelding www.kinderfilosofie.nl/agenda

Tot slot verwelkomt het CKN twee nieuwe bestuursleden. Britta Bouma zal vanuit haar HR-achtergrond en ondernemerschap waken over de missie en visie van het centrum. Paulien Hilbrink was al werkzaam voor het centrum en breidt haar taken uit als secretaris in het bestuur. Zij wil zich vooral richten op versterking van het netwerk en professionalisering van kinderfilosofen. Daarnaast breidt onze schil van enthousiaste vrijwilligers zich steeds verder uit. Zij hebben verschillende projecten of taken onder hun hoede genomen. Zo is Sylwia Falinska de coördinator van de Berrie Heesenprijs. Linda van Denderen denkt mee met verschillende CKN-onderdelen, zoals met de beroepsstandaard en met de nieuwsbrief. Christianne Verheugd komt onze nieuwsbrief redactie versterken en Rob Bartels ondersteund bij verschillende bedrijfsmatige zaken. Tot slot willen we Michaël van Putten bedanken voor de leuke en verdiepende interviews die hij vverzorgde.

We zijn heel blij met de nieuwe bestuursleden en vrijwilligers en hebben veel zin om samen het filosoferen met kinderen en jongeren op de kaart te zetten.