VERSLAG ROND DE TAFEL 18 JUNI 2020

Op 18 juni vond een Rond de Tafel bijeenkomst van het CKN plaats. Zo’n dertig deelnemers bespraken –vanwege Corona via Zoom- over hun favoriete lessen. Ook keken zij naar de toekomst, welke  onderwerpen zouden ze graag zien bij volgende Rond de Tafels? En wat is het CKN verder allemaal van plan?

Database met “short stories to teach ethics”

Via het SOPHIA-netwerk ontving het CKN bericht dat Luc Bovens een database heeft gemaakt met korte verhalen die bruikbaar zijn in lessen (vooral op middelbare scholen) over o.a. ethiek en burgerschap. Deze tool is vrij toegankelijk en biedt ongetwijfeld inspiratie voor jouw lessen! Hieronder vind je het bericht en de link.

Ronddetafel #4: Over de stip op de horizon

Op donderdagavond 18 juni is er een CKN-Rond-de-tafel. Het wordt een online-bijeenkomst via Zoom waarin we als bestuur in gesprek willen met jullie, de mensen in het veld, de kinderfilosofen. Waarover gaan we het hebben? We willen favoriete lessen uitwisselen en we praten jullie graag bij over de ontwikkelingen binnen het CKN, over de beroepsvereniging, maar ook over hoe we van zins zijn om van het CKN-platform een ware community te maken. Hoe we elkaar kunnen inspireren en kunnen sterken, naar binnen en naar buiten toe.

Update CKN-bestuur: zomer 2019

We zijn het schooljaar 2019-20 met frisse energie gestart: ons meerjarenplan is zo goed als af, de koers is bepaald en onder het motto Samen beter denken maken we een professionaliseringsslag. In een tijd waarin veel aan het veranderen is en verschillende krachten onze democratie uitdagen stelt het CKN zichzelf hoge doelen. We gaan ons de komende jaren hard maken voor meer filosoferen met kinderen in het onderwijs.