Bestuurslid Britta Bouma stelt zich voor

In deze bijdrage stelt Britta Bouma zich voor als bestuurslid van CKN. Ze is eind vorig kalenderjaar aangesloten. Britta opereert in het managementveld, Human Being Management. In deze filosofie staat de mens weer centraal in een organisatie, niet de taak.

Toen Alexandra mij benaderde of ik in het bestuur van CKN wilde komen, hoefde ik geen moment te aarzelen. Filosoferen met kinderen: daar kan nooit genoeg van zijn. Het kan groter op de kaart worden gezet en daar lever ik graag een bijdrage aan.

In mijn hele loopbaan ben ik altijd al gefascineerd geweest waarom mensen doen zoals ze doen. Ik heb van deze interesse mijn werk gemaakt met ‘Human Being Management’. Deze managementfilosofie stelt de mens weer centraal in een organisatie en niet de taak die iemand heeft. Mensen zijn meer dan alleen hun talenten. Ze nemen ook hun onbewuste belemmeringen mee, die maken dat hun gedrag niet altijd zo rond is als zij zouden willen.

Als mensen geraakt worden door schuldgevoel of angst, luisteren ze niet meer en vervalt een dialoog in discussie. Of gaan ze zelfs uit verbinding. Door al jong te leren om te filosoferen, blijven ze in staat om zich te verwonderen. Met andere woorden met kinderogen te blijven kijken. Bij verwondering ontmoet je eigen kader in een nieuw kader: dat van een ander. Vaak gebeurt er ook iets fysieks. Heel even is er een zwevende toestand.

Dan is er, naast de vraag ‘klopt het wel?’, ruimte om echt gezamenlijk te onderzoeken. Om elkaar aan te vullen en niet in discussie te gaan. Je krijgt allemaal de tijd om je woorden te vinden. De invalshoek van de ander wordt geaccepteerd en er ontstaan nieuwe antwoorden op vragen die nog niet bedacht waren.

Voor kinderen is het nog normaal om grote vragen te beantwoorden. Hapje voor hapje proeven ze wat ze ervan vinden. Wat ze vinden, voelen ze ook. Als volwassene moet ik daar mijn best voor doen. Precies in die ruimte waar verwondering huist, kom ik mezelf tegen. Mijn eigen onvervulde verlangens van vroeger bijvoorbeeld. En ook … mijn eigen weerstanden. Maar gek genoeg zitten daar ook antwoorden.

Ik ben bezorgd hoe onderwijs tegenwoordig is ingericht en vind dat we kinderen onvoldoende voorbereiden op hun toekomstige rol onze maatschappij. Respect hebben voor andere invalshoeken of meningen is het fundament van onze democratie.

‘Ik ben bezorgd hoe onderwijs tegenwoordig is ingericht en vind dat we kinderen onvoldoende voorbereiden op hun toekomstige rol onze maatschappij.’

Bovendien wordt kritisch denken en kritisch leren voor kinderen steeds belangrijker. Door het internet is veel informatie beschikbaar. Zie daar maar ‘fake news’ van realiteit en waarheid te onderscheiden als je niet kritisch kan denken. Filosoferen helpt samen met anderen helder en congruent te denken. Dat is heel belangrijk om je eigen afwegingen te maken en te leren wat verantwoordelijkheid nemen is.

Dus: helder denken is een vaardigheid die onmisbaar is in een snel veranderende wereld. Filosoferen traint het denken en mag van mij op alle basisscholen in Nederland geïntegreerd worden.

Meer informatie over Britta vind je hier.