Berrie Heesen-prijs

Het CKN organiseert samen met partners en een jury om de twee jaar een symposium waarin ook de Berrie Heesen-prijs wordt uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan het beste een initiatief om kinderfilosofie op de kaart te zetten. Hiermee eren we Berrie Heesen en vieren we de kinderfilosofie. In 2021 ging de prijs Kristof van Rossem. De Kinderjury Prijs ging naar Filosoofje en de Publieksprijs naar de zAAk A. Lees hier meer.

De laatste vijf winnaars:

Berrie Heesen (* 10 juli 1954 – † 6 september 2002)

Wie in Nederland het woord kinderfilosofie uitspreekt, die spreekt ook de naam van Berrie Heesen uit. Hij studeerde in 1989 af op een door hem zelf ontworpen studierichting: kinderfilosofie, en sinds die tijd heeft hij zich met onverdroten ijver gezet aan het promoten van het vak ‘filosoferen met kinderen‘ in Nederland. Hij heeft ongelooflijk veel materiaal over het vak gemaakt, een Europese filosofiekrant opgericht en hij heeft aan de wieg gestaan van het Centrum van Kinderfilosofie, waarvan hij sinds 1996 directeur was. Daarnaast gaf hij een groot aantal cursussen en workshops over het vak, proberend om de kring van mensen die zich met filosoferen met kinderen bezighielden zo groot mogelijk te krijgen. Was het aanvankelijk nogal een gevecht tegen windmolens, aan het eind van de jaren negentig kreeg hij het getij mee.

Op 6 september 2002 is hij gestorven. Berrie heeft kort nadat hij hoorde dat hij ongeneeslijk ziek was een verhaal over Tipper geschreven. Tipper had twee laatjes waarover hij de mensen verdeelde: zij die konden fantaseren over hoe hun leven er over 10, 20 of 40 jaar uit zou zien (de langlevenden) en zij die dat niet konden (de kortlevenden). Er is nog een derde laatje te bedenken: voor mensen die een lang leven in een kort leven stoppen.

Berrie Heesen – een herinnering door Rob Bartels