BERRIE HEESENPRIJS 2021: uitnodiging tot deelname

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland wil met de tweejaarlijkse Berrie Heesen Prijs vernieuwende en creatieve ideeën op het gebied van filosoferen met kinderen stimuleren, toegankelijk maken en verder helpen ontwikkelen. De prijs is genoemd naar Berrie Heesen, inspirator van het filosoferen met kinderen in Nederland. De winnaar van de prijs ontvangt een wisselkunstwerk en een geldbedrag. Hoe je mee kan dingen naar de prijs lees je hieronder.

Heb jij een origineel idee om met kinderen te filosoferen? Heb je een inspirerende opzet gemaakt voor een filosofisch onderzoek? Heb je iets nieuws uitgeprobeerd wat nog verder uitgewerkt kan worden, een implementatieplan geschreven of materiaal ontwikkeld? Overweeg dan mee te dingen naar de Berrie Heesen Prijs 2021. We zijn ervan overtuigd dat veel ideeën de moeite waard zijn.

Iedereen die zich bezighoudt met het filosoferen met kinderen kan meedoen: kinderen, ouders en familieleden, leraren en opleiders, begeleiders van naschoolse opvang en plusklassen, kunst- en cultuurmedewerkers, beleidsmakers, (kinder-)filosofen en studenten.

We zijn op zoek naar jouw idee! Alleen originele inzendingen komen in aanmerking. Je stuurt je idee op persoonlijke titel in, dus niet namens een school, bedrijf of andere organisatie. Een driekoppige jury zal alle inzendingen beoordelen op originaliteit en op filosofische en pedagogische kwaliteit.

Beschrijf wat jij bedacht hebt op maximaal twee A4-tjes en voeg eventueel een voorbeeld toe dat illustratief is voor je idee, zoals een boek, speelgoed, lesmateriaal of een tekst.

Stuur je inzending digitaal naar berrieheesenprijs@kinderfilosofie.nl voor 7 februari 2021 en in fysieke vorm in drievoud naar:

Centrum Kinderfilosofie Nederland

Berrie Heesen Prijs

p.a. Laan van de Bevrijding 70

6846 NB Arnhem

Wil je eerst meer weten over de Berrie Heesen Prijs voordat je meedoet en jouw werk in stuurt? Dan kun je contact opnemen met de coördinator Sylwia Falińska via het mailadres sylwia@kinderfilosofie.nl.

Eerdere winnaars van de Berrie Heesen Prijs zijn:

2008    Lucy van Niekerk, lerares op een basisschool. Zij heeft een idee aangedragen waarbij een beroep wordt gedaan op het denken en de dialoog tussen ouderen en jongeren op gelijkwaardig niveau.

2010    Fatima Zukic, Jelle Gillissen, Jan Willem Höppener, drie studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen met hun projectverslag Filosoferen met jeugddelinquenten. Zij hielden filosofische gesprekken met een groep jongeren in detentie.

2012    Fabien van der Ham voor haar Praatprikkels – geïllustreerde kaartjes met vragen, die uitnodigen tot filosoferen. Fabien is schrijfster en filosofiejuf.

2014    Liesbeth Eshuis met de Filosofiekast. Deze kast is uit te vouwen tot een soort kamerscherm in vier delen met daarin diverse elementen om te filosoferen. Liesbeth is medeoprichter van Stichting Denkbeeld.

2016    Mariëlle van Sauers (en de Lange Mannen) voor Meneeer Bork zoekt een woord – een meedenkvoorstelling voor kinderen vanaf vier jaar over de relatie tussen taal en werkelijkheid. Mariëlle schrijft, doceert en maakt theater, met name voor kinderen.

2019     Katrin Laureyssens voor Vragenvulkaan – een filosofeerspel. Het spel werkt met een unieke dobbelsteen en prachtige fotokaarten. Katrin is kunst- en theaterwetenschapper, kinderfilosoof en oprichter van de Denkkaravaan.