Beroepsgroep kinderfilosofen

Een van de doelstellingen van het CKN is om het ‘filosoferen met kinderen en jongeren’ onder de aandacht te brengen of te houden in het onderwijs en de betekenis ervan te laten zien voor de samenleving. Daartoe is een sterke beroepsgroep wenselijk. En is het ook wenselijk om voor de buitenwacht helder te maken wie er in dit beroepsveld actief te zijn en waarvoor je ze kan benaderen.

Om een begin te maken heeft het CKN, in overleg met verschillende partner-opleiders, onderscheid gemaakt in vier levels voor begeleiders van filosofische gesprekken met kinderen en jongeren. Deze levels worden omschreven door standaarden. Deze standaarden zijn verwerkt in een formulier dat leidt naar toekenning van de verschillende levels. Voor level 1 is de standaard en het bijbehorende formulier klaar. Voor level 2 zijn de standaarden bekend, het formulier nog niet. Level 3 en Level 4 volgen in 2021.