Over de beroepsgroep kinderfilosofen

“Als we kwaliteit willen, dan moeten we samen denken over kwaliteit over het vak. Samen denken, los van onze eigen scholen en praktijken. We moeten samen werken om kwaliteit te leveren.”

Filosoferen met kinderen en jongeren is een ambacht dat om kennis en kunde vraagt.  Centrum Kinderfilosofie Nederland en de betrokken opleidingen zijn verheugd en supertrots is dat er nu, na jarenlange voorbereiding een heuse beroepsstandaard, nu vast op twee niveaus, gepresenteerd kan worden!


Het proces

Centrum Kinderfilosofie Nederland verbindt kinderfilosofen, opleiders in kinderfilosofie en andere betrokkenen om het vak Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FmKJ) in het Nederlands taalgebied in het onderwijscurriculum en andere pedagogische contexten te brengen.

CKN heeft in 2019 de taak op zich genomen beroepsstandaarden te onderzoeken en te formaliseren. Sinds 21 september 2021 zijn de standaarden operationeel.

Na onderzoek met zeer ervaren kinderfilosofen zijn de Beroepsstandaarden voor Level 1 en 2 tot stand gekomen. Uitgangspunt waren de internationale levels: Mindboggles. Drie opleiders Filosoferen met Kinderen en Jongeren (FmKJ) zijn vervolgens in september 2020 afgevaardigd om onder leiding van Rob Bartels en met twee CKN-bestuursleden gezamenlijk tot een procedure te komen voor de toekenning van Level 1 en 2 kinderfilosoof.


“De beroepsgroep is iets van ons allemaal, anders is het niets.”

De procedure

Er is voor het uitvoeren van de procedure een assessmentcommissie in het leven geroepen. Deze bestaat uit een door de opleiders èn het CKN gekozen expert in kinderfilosofie. Zij kiezen samen een derde assessor. Afgevaardigd zijn Linda van Denderen en Caroline van Twillert Zij zijn in het proces om samen een derde lid te kiezen, om zo de commissie compleet te maken.

De procedure voor opleiders:

 • Opleiders in kinderfilosofie melden hun opleiding aan door een mail te sturen naar assessmentcommissie@kinderfilosofie.nl.
 • Zij vermelden of hun opleiding opleidt tot Level 1 dan wel Level 2.
 • Ze leveren bewijs (beschrijving van de opleiding) mee waaruit de commissie kan opmaken of de opleiding inderdaad voldoet. De commissie bevestigt het verzoek of gaat in gesprek.
 • De opleider kan zich nu profileren als opleiding in kinderfilosofie Level 1 of 2.
 • De namen van studenten die de opleiding afronden worden door de opleider doorgeven aan de assessmentcommissie.
  • Voor Level 1 geldt dat de assessmentcommissie per 10 aangeleverde bewijsstukken een steekproef neemt. Als bewijsstuk dient alles wat aantoont dat de aan de standaarden wordt voldaan. Is het afdoende, dan blijft het Level 1 voor de opleiding behouden. Bij twijfel gaat de commissie in gesprek met de opleider. (De studenten behouden dan hun level.) De commissie verstuurt de certificaten die voor de studenten bestemd zijn. Hun namen worden in het CKN-beroepsregister opgenomen. Voor publicatie van de personalia levert de student, na toestemming wegens AVG, gegevens aan.
  • Voor Level 2 doet de opleider een aanvraag voor twee assessoren die het eindassessment per student beoordelen. De assessmentcommissie wijst een assessor aan van de opleiding zelf en een tweede assessor van een andere opleiding in kinderfilosofie. Bij slagen ontvangt de student het certificaat Level 2 en wordt de student opgenomen in het beroepsregister. Voor publicatie van de personalia levert de student, na toestemming wegens AVG, gegevens aan. Bij niet-slagen gaat de assessmentcommissie met de opleider in gesprek.

Gang van zaken voor Kinderfilosofen

 • Kinderfilosofen die Level 1 of 2 door hun opleiding toegekend krijgen, worden opgenomen in het CKN-beroepsregister.
 • Zij kunnen zo aantonen dat zij als beginnend (1) dan wel zelfstandig (2) kinderfilosoof met groepen kinderen en jongeren kunnen filosoferen.
 • Kinderfilosofen zijn door het register op de CKN-website zichtbaar en daardoor vindbaar door toekomstige werkgevers en collega’s.
 • Tijdens de afronding van hun opleiding, wordt hen gevraagd naar personalia en wat er bij hun (bedrijfs-)naam in het register vermeld mag worden.
 • Level 1 kinderfilosofen kunnen zich verder ontwikkelen tot level 2 kinderfilosoof. CKN zet zich in om met opleiders een Level 3 te ontwikkelen.
 • Zo ontstaat in samenwerking met het veld de beroepsgroep kinderfilosofen, gevormd door het kwaliteitsstempel van de assessmentcommissie.


Beroepsstandaarden

De beroepsstandaarden zoals die geformaliseerd zijn voor Level 1 en Level 2 kinderfilosofen zijn omgezet naar toetsmatrices waarmee de assessments worden afgenomen. De toetsmatrices vind je hier.

Heb je vragen over de beroepsgroep en hoe je je hierbij kunt voegen?
Stuur een mail naar assessmentcommissie@kinderfilosofie.nl


CKN is een organisatie van en voor kinderfilosofen. Samen maken we pedagogische contexten filosofischer. We vormen we een beroepsgroep die kinderfilosofie een plek geeft in onder andere het onderwijscurriculum. CKN geeft de beroepsgroep Level 1 en 2 kinderfilosofen en opleiders de gelegenheid een sterk netwerk te vormen. We leren van en met elkaar. Ieder heeft zijn eigen specialiteit die een verrijking voor een ander kan zijn!

“Samen zorgen we ervoor dat kinderfilosofen hun ambacht kunnen blijven ontwikkelen en we een zichtbare beroepsgroep vormen.” 

 


Heb jij voor 1 september 2021 al een opleiding afgerond? Dit kun je zelf doen om je level toegekend te krijgen:

Kun je niet wachten om je level te krijgen? Mail je opleiding om ze te verzoeken jou een level toe te kennen. Je opleiding meldt je daarna aan bij de assessmentcommissie. De assessmentcommissie neemt jou dan op in het register, dat op de CKN-website gepubliceerd wordt.


Heb je geen Level 1 of 2 opleiding gevolgd, maar denk je dat je op basis van de beroepsstandaarden in aanmerking komt voor een level
of heb je nog vragen?

Stuur een mail naar assessmentcommissie@kinderfilosofie.nl