Denken met diversiteit: verwondering, vervreemding en herkenning

Anno 2019 heeft meer dan de helft van de bevolking in de drie grote steden een migratieachtergrond. Ook buiten de Randstad groeit in Nederland de etnische en religieuze diversiteit, zeker onder jongeren. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de manier waarop we jonge mensen leren nadenken en met elkaar in gesprek te gaan? Op 18 april 2019 gaf Neerlandica en filosoof Baukje Prins hierover een lezing op het Berrie Heesen Symposium 2019. Michaël van Putten interviewde haar in de aanloop.

‘Je moet niet alleen horen, je moet luisteren!’

Michaël van Putten interviewt Pablo Muruzábal Lamberti (promovendus aan de UvA), die onderzoekt hoe we muzikaler te werk kunnen gaan binnen de kinderfilosofie. “Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn”, schreef filosoof en componist Friedrich Nietzsche ooit. De connectie tussen filosofie en muziek is voor velen wellicht niet direct duidelijk, maar voor Pablo is deze er wel degelijk. Hoe wij luisteren naar muziek en hoe wij binnen de filosofische dialoog luisteren naar elkaar, is volgens hem bijzonder vergelijkbaar. “Ik denk niet dat je kinderen hoeft te behandelen alsof ze bepaalde muziek niet aan kunnen, je kunt ze zo juist betrekken bij de grote-mensen wereld.”

Wie dit leest is gek! Interview met Roderick ‘de Vragenman’ Hageman

Michaël van Putten interviewt Roderick ‘De Vragenman’ Hageman aan de vooravond van zijn spreekbeurt bij de Rond de Tafel bijeenkomst. Roderick heeft zo zijn eigen methodes om te filosoferen in de klas. Het stellen van de juiste vraag is daar een essentieel element van. Wat dat met logica te maken heeft lees je in dit interview.

Floor Rombout doet onderzoek naar ‘waardegeladen kritisch denken’

Michaël van Putten praat met Floor Rombout (NWO promovendus en filosofiedocent) over haar onderzoek naar en praktijkervaring met ‘waardegelaten kritisch denken’. Ze pleit voor meer ruimte voor de sociale praktijk naast het dominante logische denken. Dialoog is essentieel om jonge mensen te laten nadenken over hun eigen positie en die van de ander. Want: “je kan kritisch nadenken niet alleen als individuele denkexercitie zien.”