‘Radicaliserende jongeren. Niet voor rede vatbaar?’ | Kristof van Rossem

Niet voor rede vatbaar? De Aristote-les over hoe omgaan met ‘radicaliserende’ (moslim) jongeren.  Kristof Van Rossem schreef er een artikel over, waarin hij aan de hand van de Retorica van Aristoteles, handvatten voor gesprek met (radicaliserende) jongeren biedt. Hij is als zelfstandig trainer gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en de socratische gespreksvoering.