Uitkomsten enquête over CKN-bijeenkomsten

Scheurenquête Dag van de Kinderfilosofie 2022 Hoe kijkt onze achterban naar het aanbod van CKN? We organiseren regelmatig Rond de tafel workshops (van een dagdeel), een of twee keer per jaar een Masterclass, online netwerkbijeenkomsten en natuurlijk de jaarlijkse Dag van de Kinderfilosofie.  Zijn er nog andere wensen? Daar waren we benieuwd naar. We namen […]