Een filosofische kijk op de kwaliteit van onderwijs – onderzoek door Cees van den Bergh

Hoe kan filosofie bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs? Deze vraag stelde Cees van den Bergh ten behoeve van zijn stageonderzoek voor CKN. Cees is masterstudent Praktische Filosofie aan Rijksuniversiteit Nijmegen en heeft zijn praktijkstage bij CKN met goed gevolg afgerond. Cees onderzoekt de vraag aan de hand van de filosofieën van Martha Nussbaum, Gert Biesta, […]