Home » Artikelen » Where are we now? een kritisch stuk over het toetsen van effecten van FmKJ | Pieter Mostert

Where are we now? een kritisch stuk over het toetsen van effecten van FmKJ | Pieter Mostert

Matthew Lipman stelde in 1986 dat er voldoende onderzoek is gedaan om te stellen dat Filosofie voor Kinderen een positief effect heeft op het ‘hogere orde denken’.  35 jaar later wil ik een vraagteken toevoegen en vragen: “Waar zijn we nu?”

In mijn poging om deze vraag te beantwoorden, zal ik me concentreren op drie kwesties die in de loop der jaren aan de orde zijn gesteld en die steeds terugkeren in gesprekken over de vraag of we als internationale gemeenschap het onderzoek doen dat we zouden moeten doen:

(1) hoewel het meestal ‘FiloPieter Mostertsofie voor Kinderen’ genoemd wordt, is er een grote variëteit in de daadwerkelijke ‘programma’s’ waar studenten bij betrokken zijn;

(2) in de meeste effectstudies wordt slechts een rudimentaire beschrijving gegeven van de feitelijke onderwijs- en leeractiviteiten;

(3) er is een grote verscheidenheid aan opvattingen over filosofie.

Een kritische analyse van deze kwesties leidt me tot een reeks aanbevelingen voor effectstudies in de nabije toekomst. Lees hier Where are we now .

Geschreven door:

CKN

Stichting Centrum Kinderfilosofie Nederland
Meer artikelen uit dit dossier:
Share This