Arjen en klas A2A

Chaos noem ik schoonheid
De school is een les
van moeilijke vragen
het is er druk tijdens de wisseling
als een georganiseerd mierennest
we lopen door de gangen
in de kleuren van elk domein
en mijn agenda zegt dat ik
geen vrije tijd meer heb
meer lessen dan ik krijg
Ik wil cultuur en filosofie
maar wat is filosofie en wat is leven
en ik wil dansen op een schoolfeest
en wat naar buiten staren in de klas
zonder iets te zien
en chaos noem ik schoonheid
De school is een kasteel
van duizend ramen en lokalen
ik wil er filosoferen
over het goede en het slechte
mijn kluisje overvol
als opbergdoos van alles
en haar tas die draagt ze niet
die sleept ze mee
en chaos noem ik schoonheid

klas A2A maart 2021