Aanmelden beroepsgroep

Graag herinneren we iedereen nog eens aan de mogelijkheid om je aan te melden voor de beroepsgroep. Vele van jullie waren misschien te druk, anderen twijfelen misschien nog aan het nut ervan. Hieronder lees je nog eens precies wat het lidmaatschap van de beroepsgroep je gaat brengen. Aarzel je toch nog, meld je dan aan voor de gratis online bijeenkomst op 28 oktober, waarin we nog eens zullen uitleggen hoe het allemaal zo gekomen is en wat we van plan zijn.

Een van de doelstellingen van het CKN is om het ‘filosoferen met kinderen en jongeren’ onder de aandacht te brengen of te houden in het onderwijs en de betekenis ervan te laten zien voor de samenleving. Daartoe is een sterke beroepsgroep wenselijk. En is het ook wenselijk om voor de buitenwacht helder te maken wie er in dit beroepsveld actief zijn en waarvoor je ze kan benaderen.

Om een begin te maken met de beroepsgroep heeft het CKN, in overleg met verschillende partner-opleiders, een voorlopig onderscheid gemaakt in twee levels voor begeleiders van filosofische gesprekken met kinderen en jongeren, te weten junior (level 1) en professional (level 2). Deze levels worden omschreven door standaarden: level 1 en level 2. In deze standaard wordt gesproken over de kennis, vaardigheden en houding van jou als kinderfilosoof.

  • Een level 1 kinderfilosoof maakt (groeps)gesprekken meer filosofisch.
  • Een level 2 kinderfilosoof faciliteert onderzoeksgesprekken zo dat de deelnemers zich bekwamen in kritisch, creatief, verantwoordelijk en gemeenschappelijk filosofisch nadenken.

Kosten en voordelen
De kosten variëren van aanmelding van level 1 junior (45 euro) tot level 2 professional (95 euro). Een aanmelding voor de beroepsgroep biedt de volgende voordelen:

  • Gratis intervisie en deelname aan activiteiten als masterclass en Rond-de-Tafel met korting.
  • Met je aanmelding versterk je kinderfilosofie in Nederland: samen staan we sterk!
  • Registratie op de website bij ‘aanbieders’, zodat scholen je weten te vinden (alleen bij level 2)

In welk level zit jij?
Voor level 1 en level 2 kun je achter deze link de betreffende standaard inkijken.

  • Iedereen die bezig is aan een cursus of opleiding of die heeft volbracht, kan via een scan(kosten 90 euro) onderzoeken of je kennis en vaardigheden aansluiten bij level 1.
  • Het idee is dat alle opleiders die tot de CKN-beroepsgroep behoren, in de toekomst certificaten uitreiken waardoor deze scan niet meer nodig is.
  • Alumni van de beroepsopleiding van ISVW (Filosoferen met Kinderen en Jongeren) vallen onder level 2.

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden voor level 1 junior en level 2 professional